025 -- Tätortsgrad efter område 31.12.2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 538 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-10-24
Kontakt
Statistikcentralen
Statistikens hemsida
Tilläggsupgifter
Enhet
personer, relationstal
Kommande uppdatering
2019-10-04
Skapad datum
2015-09-30
Källa
Statistikcentralen
Matris
vaerak_025_201700
Databas
StatFin
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2018.
Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella
tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Område
HELA LANDET
Korrigering 24.10.2018: Befolkningen i tätorter -20 personer, befolkningen i övriga områden +20.
Janakkala
Korrigering 24.10.2018: Tätortsbefolkningen i Janakkala har subtraherats med 20 personer på grund av ett koordinatfel.
Uppgifter
Befolkningen i tätorter
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.
Befolkningen i annat område
Inga koordinater
Tätortsgrad, %
Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i
kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater.