007 -- Nyckeltal för befolkningen efter region 1990 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Område

Totalt 538 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Relationstal eller %
Kontakt
Statistikcentralen
Statistikens hemsida
Tilläggsupgifter
Senast uppdaterad
2018-06-20
Skapad datum
2018-03-22
Källa
Statistikcentralen
Matris
vaerak_007_201700
Databas
StatFin
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.
Befolkningsstatistik för åren 1750-2000 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
Uppgifter
Demografisk försörjningskvot
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal
personer 0–14 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal
personer 15–64 år och därefter multiplicerat med 100.
Ekonomisk försörjningskvot
Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet
icke-sysselsatta, dvs. arbetslösa och personer utanför arbetskraften,
med antalet sysselsatta. Den siffra som erhålls multipliceras med
hundra.
.. = Information finns ännu inte
Andel med utländsk bakgrund, %
De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda
utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes
födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i
befolkningsdatasystemet.
Se kvalitetsbeskrivning: Härkomst och bakgrundsland
Andel med utländsk bakgrund uppdateras årligen i hela tidsserien
utifrån den senaste uppgiften.
.. = Information finns ännu inte