002 -- Befolkningen efter ålder (5 år) och kön, hela landet 1865 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 153 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 19 Valda

Sök

Uppgifter

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Personer
Kontakt
Statistikcentralen
Statistikens hemsida
Tilläggsupgifter
Senast uppdaterad
2018-03-29
Kommande uppdatering
2019-03-29
Skapad datum
2009-03-26
Källa
Statistikcentralen
Matris
vaerak_002_201700
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Befolkningsstatistik för åren 1750-2000 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Publikationer om Befolkningsstruktur i Doria (på finska)
Publikationer om Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
År
1885
8.1.2014: Antalet kvinnor i åldern 5-9 år har korrigerats (+ 1000), till
följd av vilket mängden kvinnor, hela folkmängden och åldersgruppen 5-9 har
korrigerats i motsvarande mån.
1890
8.1.2014: De avrundade talen har ersatts med exakta tal.
1891
Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden
i landet 1949.