1. 001 -- Befolkningen efter ålder (1 år) och kön 1970 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 96411 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2017 (48)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 2. 002 -- Befolkningen efter ålder (5 år) och kön, hela landet 1865 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75465 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. År: 1865, 1866, 1867, 1868, ..., 2017 (153)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 85 - (19)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 3. 003 -- Folkmängd efter kön 1750 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30193 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. År: 1750, 1751, 1752, 1753, ..., 2017 (268)
  2. Uppgifter: Folkmängd, båda könen, Folkmängd, män, Folkmängd, kvinnor, Förändringen av folkmängden, (4)


 4. 004 -- Befolkningen efter ålder (1 år) och kön enligt område 1972 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13509694 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2017 (46)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 5. 006 -- Folkmängd efter kön och område samt förändringen av folkmängden 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83141 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Område: KOKO MAA, 1. Helsingfors, 2. Esbo, 3. Tammerfors, ..., Åland- (538)
  2. Uppgifter: Folkmängd 31.12.2017, Folkmängd 31.12.2016, Folkökning 2017, antal, Folkökning 2017, %, (4)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. 007 -- Nyckeltal för befolkningen efter region 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 925790 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Åland- (538)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Uppgifter: Demografisk försörjningskvot, Ekonomisk försörjningskvot, Andel personer under 15 år, %, Andel 65 år och äldre, %, ..., Andel som inte tillhör ett trossamfund, % (12)


 7. 008 -- Medborgarskap efter ålder och kön enligt landskap 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13679011 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTA FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (22)
  2. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 8. 009 -- Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter ålder och det andra medborgarskapet 2000 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2078380 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Andra medborgarskapet: FINSKA MEDBORGARE TOTALT, Inget annat medborgarskap, MEDBORGARE MED DUBBELT MEDBORGARSKAP TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (204)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 85- (87)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 9. 010 -- Språk efter ålder och kön enligt landskap 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11077958 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTA FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (22)
  2. Språk: SPRÅK, TOTALT, finska, svenska, samiska, ..., OKÄNT (165)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  6. Tiedot: Befolkning 31.12., (1)


 10. 011 -- Befolkningen efter språk samt antalet utlänningar och landareal efter område 1980 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1140967 Ändrad senast: 2018-04-03

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Åland- (538)
  2. Uppgifter: Folkmängd 31.12., Finskspråkiga, Finskspråkiga, %, Svenskspråkiga, ..., Folktäthet / km² (12)
  3. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)


 11. 012 -- Födelseland efter ålder och kön enligt landskap 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13864244 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTA FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (22)
  2. Födelseland: FÖDELSELAND, TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 12. 013 -- Härkomst, bakgrundsland och språk efter ålder och kön 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76783265 Ändrad senast: 2018-07-25

  1. Härkomst: BEFOLKNING, TOTALT, PERSONER MED FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  2. Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT, Finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  3. Språk: Språk totalt, Finska, Svenska, Annat, (4)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 75 - (77)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 13. 014 -- Härkomst och bakgrundsland efter åldersgrupp och kön enligt landskap 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87809416 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTA FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (22)
  2. Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT, Finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, ..., 75 - (16)
  5. Härkomst: BEFOLKNING, TOTALT, PERSONER MED FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  6. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 14. 015 -- Härkomst efter bakgrundslandskontinent och kön enligt område 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5084264 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Härkomst: BEFOLKNING, TOTALT, PERSONER MED FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Bakgrundskontinent: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT, Finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (11)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 15. 016 -- Befolkningen efter religiöst samfund, ålder och kön 2000 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45420 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Religiöst samfund: TOTALT, URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM, BUDDHISMEN, HINDUISMEN, ..., UTANFÖR ETT RELIGIÖST SAMFUND (26)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, - 14, 15 - 24, 25 - 44, ..., 65 - (6)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 16. 017 -- Befolkningen efter ålder (1 år), civilstånd och kön 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 295182 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Civilstånd: Civilstånd totalt, Ogift, Gift, Frånskild, ..., Änka/änkling efter registrerat partnerskap (8)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 17. 018 -- Befolkningen efter ålder (1 år), kön, civilstånd och språk områdesvis 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164722829 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Språk: Folkmängden, totalt, Finska, Svenska, Samiska, Övriga språk, totalt (5)
  6. Civilstånd: Civilstånd totalt, Ogift, Gift, Frånskild, Änka/änkling (5)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 18. 021 -- Medelfolkmängden efter ålder och kön enligt område 1981 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14365401 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2017 (37)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Medelfolkmängd, (1)


 19. 022 -- Befolkning efter klassificering av stads- och landsbygdsområden 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1276302 Ändrad senast: 2018-10-01

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Åland- (538)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Klassificering av stads- och landsbygdsområden: HELA BEFOLKNINGEN, STADSOMRÅDEN, ..Andel personer som bor i stadsområden, %, Inre stadsområde, ..., Koordinaterna saknas (20)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 20. 023 -- Befolkning efter klassificering av stads- och landsbygdsområden samt ålder och kön 2000 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44838524 Ändrad senast: 2018-10-01

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Klassificering av stads- och landsbygdsområden: HELA BEFOLKNINGEN, STADSOMRÅDEN, Inre stadsområde, Yttre stadsområde, ..., Koordinaterna saknas (11)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100- (102)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 21. 024 -- Folktäthet efter område 1.1.2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54502 Ändrad senast: 2018-03-29

  1. År: 2017, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Åland- (538)
  3. Uppgifter: Landareal km² 1.1.2018, Folkmängd 1.1.2018, Folktäthet / km², (3)


 22. 025 -- Tätortsgrad efter område 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61276 Ändrad senast: 2018-10-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Åland- (538)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Befolkningen i tätorter, Befolkningen i glesbygd, Befolkningen i annat område, Tätortsgrad, % (5)


 23. 026 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1523638 Ändrad senast: 2018-10-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun och tätort: SSS HELA LANDET, SSS .. Tätortsbefolkning, SSS .. Gesbygdsbefolkning, SSS .. Okänd, ..., 992 .. Okänd (1770)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 24. 027 -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30546 Ändrad senast: 2018-10-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Tätort: Ahde, Ahlainen, Ahola (Posio), Ahonkylä, ..., Övertorneå kb. (742)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Landareal, km², Folktäthet, (3)


 25. 028 -- Befolkning efter födelsekommun och boendekommun samt andel av befolkningen 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32012 Ändrad senast: 2018-10-01

  1. År: 2017, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Födda i kommunen, antal, Boende i kommunen, antal, Födelsekommun samma som boendekommun, antal, Födelsekommun annan än boendekommun, antal, ..., Andel som är födda i sin boendekommun, % (6)


 26. 029 -- Födelseland efter kön landskapsvis och kommunvis 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27110651 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, FASTA FINLAND, NYLANDS LANDSKAP, Askola, ..., Vårdö (333)
  2. Födelseland: FÖDELSELAND, TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 27. 030 -- Medborgarskap efter kön landskapsvis och kommunvis 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26891150 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, FASTA FINLAND, NYLANDS LANDSKAP, Askola, ..., Vårdö (333)
  2. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 28. 031 -- Språk efter kön landskapsvis och kommunvis 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22047632 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, FASTA FINLAND, NYLANDS LANDSKAP, Askola, ..., Vårdö (333)
  2. Språk: SPRÅK, TOTALT, finska, svenska, samiska, ..., OKÄNT (165)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 29. 032 -- Härkomst och bakgrundsland efter kön landskapsvis och kommunvis 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27112194 Ändrad senast: 2018-06-20

  1. Område: HELA LANDET, FASTA FINLAND, NYLANDS LANDSKAP, Askola, ..., Vårdö (333)
  2. Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT, Finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)