129a -- Befolkningsprognos 2019: Dödlighetskoefficienter efter ålder och kön kommunvis, 2019-2040
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Kommun Markera minst ett värde

Totalt 311 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 101 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2019):
promille
Kommande uppdatering
2021-09-30
Skapad datum
2019-09-30
Källa
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
Matris
008_129a_2040
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kommun
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Uppgifter
Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2019)
Dödlighetskoefficienten anger hur många promille av befolkningen i respektive åldersklass avlider under ett år. I tabellen avser ålder åldern i början av året. För att beräkna antalet döda har man bildat 19 dödlighetsområden. De sex kommuner som har den största folkmängden (kommuner med minst 190 000 invånare) bildar egna dödlighetsområden och mindre kommuner har slagits samman till dödlighetsområden med omkring 170 000-400 000 invånare. Kommunerna har grupperats i dödlighetsområden på basis av ålders- och könsstandardiserad dödlighet åren 2012-2018. Till vilket dödlighetsområde en kommun hör är därmed inte beroende av kommunens geografiska läge. För att minska den slumpmässiga variationen tillämpas dödlighetskoefficienterna för hela landet i samtliga dödlighetsområden på åldersgrupperna 0-17 -åringar och 90-104 -åringar. Områdeskoefficienter tillämpas på åldersgruppen 18-89 -åringar. Åldersspecifika dödlighetssiffror har beräknats för åren 2014-2018. Koefficienterna för den årliga förändringen i dödligheten efter ålders- och könsgrupp bygger på beräkningar av hur mycket dödligheten förändrades vid en jämförelse av åren 1987-1991 med åren 2014-2018. Dödligheten har emellertid inte höjts för någon åldersgrupp.