128z -- Befolkningsprognos 2019: Fruktsamhetskoefficienter efter moderns ålder kommunvis, 2019-2040
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Kommun Markera minst ett värde

Totalt 311 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2019):
promille
Kommande uppdatering
2021-09-30
Skapad datum
2019-09-30
Källa
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
Matris
007_128z_2019
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kommun
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Uppgifter
Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2019)
Fruktsamhetskoefficienten anger hur många barn 1 000 kvinnor i respektive åldersklass föder under ett år. För beräkningen av antalet födda barn har kommunerna grupperats i 74 fruktsamhetsområden på basis av det totala fruktsamhetstalet under åren 2014-2018. Kommuner med 36 000 invånare utgör egna fruktsamhetsområden. Kommuner som har färre invånare har slagits samman till fruktsamhetsområden med minst 30 000 invånare. För kommuner med liten folkmängd har kommuner med samma fruktsamhetsnivå sökts på hela landets nivå. Tidigare gjordes sammanslagningarna inom landskapen. Då fruktsamhetsområdena bildades granskades samtidigt fruktsamheten efter åldersgrupp. Fruktsamhetskoefficienter efter åldersgrupp för kvinnor i åldern 14-50 år har beräknats efter fruktsamhetsområde för åren 2014-2018. Detta innebär att kommuner i samma fruktsamhetsområde har samma fruktsamhetskoefficient. I prognosen har fruktsamhetskoefficienterna hållits konstanta under hela prognosperioden. Det genomsnittliga totala fruktsamhetstalet för hela landet, dvs. det antal barn varje kvinna föder under sin livstid, är i medeltal 1,35.