128y -- Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2019: Befolkning efter ålder, kön och område, 2019-2040
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 312 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2019):
antal
Kommande uppdatering
2021-09-30
Skapad datum
2019-09-30
Källa
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
Matris
006_128y_2040
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Uppgifter
Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2019)
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.
Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen anger hur den kommande befolkningsutvecklingen skulle se ut utan flyttningsrörelse. I kalkylen har man bara beaktat fruktsamhetens och dödlighetens inverkan på befolkningsutvecklingen.