128x -- Befolkningsprognos 2019: Demografisk försörjningskvot efter område, 2019-2040
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 531 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Demografisk försörjningskvot (prognos 2019):
relationstal
Kommande uppdatering
2021-09-30
Skapad datum
2019-09-30
Källa
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
Matris
005_128x_2040
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Uppgifter
Demografisk försörjningskvot (prognos 2019)
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-14 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 15-64 år. Den siffra som erhålls multipliceras med hundra.