128w -- Befolkningsprognos 2019: Befolkningsförändringar efter kön och område, 2019-2040
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Område

Totalt 312 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Levande födda (prognos 2019):
antal
Döda (prognos 2019):
antal
Naturlig folkökning (prognos 2019):
antal
Inflyttning till kommun (prognos 2019):
antal
Utflyttning från kommun (prognos 2019):
antal
Den totala nettoflyttningen (prognos 2019):
antal
Folkökning (prognos 2019):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2019):
antal
Kommande uppdatering
2021-09-30
Skapad datum
2019-09-30
Källa
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
Matris
004_128w_2040
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Uppgifter
Naturlig folkökning (prognos 2019)
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.
Inflyttning till kommun (prognos 2019)
Inflyttning mellan kommuner och invandring till kommun
Utflyttning från kommun (prognos 2019)
Utflyttning mellan kommuner och utvandring från kommun
Den totala nettoflyttningen (prognos 2019)
Den totala nettoflyttningen är summan av nettomigration och nettoomflyttning mellan kommuner.
Folkökning (prognos 2019)
Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.
Befolkning 31.12. (prognos 2019)
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.