1. 001 -- Befolkningsprognos 2018: Befolkningen efter ålder och kön 2018 - 2070, Hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109381 Ändrad senast: 2018-11-16

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2070 (54)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 2. 002 -- Befolkningsprognos 2018: Befolkningsförändringar efter kön enligt prognosen 2018 - 2070, Hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17873 Ändrad senast: 2018-11-16

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2070 (54)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Födda, Döda, Naturlig folkökning, Invandring, ..., Folkmängd (8)


 3. 003 -- Befolkningsprognos 2015 efter ålder och kön enligt område 2015 - 2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8121414 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (318)
  2. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2040 (27)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)


 4. 004 -- Befolkningsprognos 2015 Befolkningsförändringar efter kön och område enligt prognosen 2015 - 2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 786938 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (318)
  2. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2040 (27)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Befolkningsförändring: Födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttade, ..., Folkmängd (8)


 5. 005 -- Befolkningsprognos 2015 Det demografiska försörjningskvot 2015 - 2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90543 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (467)
  2. Antal barn och äldre per 100 person i de arbetsföra: Försörjningsförhållandet, (1)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2040 (27)


 6. 006 -- Beräkning exkl. flyttningsrörelsen 2015 efter ålder och kön 2015 - 2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8112309 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (318)
  2. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2040 (27)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 100- (102)


 7. 007 -- Befolkningsprognos 2015 Fruktsamhetstal (o/oo) efter åldersgrupp kommunvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82955 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (317)
  2. Moderns ålder: 14, 15, 16, 17, ..., 50 (37)


 8. 008 -- Befolkningsprognos 2015 Dödlighetskoefficienter (o/oo) efter ålder och kön kommunvis 2015 - 2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8850671 Ändrad senast: 2015-10-30

  1. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (317)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2040 (26)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: -1, 0, 1, 2, ..., 99 (101)