1. 115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4089386 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Område: HELA LANDET, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Uppgifter: Antalet, (1)


 2. 115c -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ettårs åldersklasser och år, 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 391341 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  5. Uppgifter: Antalet, (1)


 3. 115d -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, utbildingsnivå, kön, ålder och år, 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1470391 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Utbildingsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  7. Uppgifter: Antalet, (1)


 4. 115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2362629 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, Estland, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (105)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Uppgifter: Antalet, (1)


 5. 115f -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, kön, ålder och år, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 987482 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, EUROPA (exkl. Finland), AFRIKA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Uppgifter: Antalet, (1)


 6. 115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2200965 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Annat språk (92)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Uppgifter: Antalet, (1)


 7. 115w -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder (5 år) och år, 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1077083 Ändrad senast: 2019-02-12

  1. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Uppgifter: Antalet, (1)


 8. 007 -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år 2007-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 691054 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., X Näringsgrenen okänd (23)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 9. 008 -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år 2007-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 710947 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., X Näringsgrenen okänd (23)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 10. 009 -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, arbetsgivarsektor, kön och år 1987-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 730704 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 11. 010 -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år 2014-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106306 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Sektor: Sysselsatta total, 1 Totala ekonomin, 11 Icke-finansiella företag, 111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., 2+X Utlandet + Okänd (21)
  3. År: 2014, 2015, 2016, (3)


 12. 011 -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012), utbildingsnivå och år 2014-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44316 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Sektor: Sysselsatta total, 1 Totala ekonomin, 11 Icke-finansiella företag, 111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., 2+X Utlandet + Okänd (21)
  3. Utbildingsnivå: Totalt, Ingen examen efter grundskolenivån, Andra stadiet / Specialyrkesutbildningsnivå, Lägstä högre nivå / Lägre högskolenivå, Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå (5)
  4. År: 2014, 2015, 2016, (3)


 13. 012 -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år 2007-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1014481 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., X Näringsgrenen okänd (23)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. Ålder: Alla åldersklasser, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 14. 013 -- Sysselsatt arbetskraft efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år 1987-2016

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3839515 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendling: Sysselsatta total, Pendlare, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildingsnivå: Totalt, Ingen examen efter grundskolenivån, Andra stadiet / Specialyrkesutbildningsnivå, Lägstä högre nivå / Lägre högskolenivå, Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå (5)
  4. Ålder: Alla åldersklasser, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 15. 014 -- Inom området arbetande efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år 1987-2016

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3772177 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendling: Inom området arbetande totalt, Pendlare, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildingsnivå: Totalt, Ingen examen efter grundskolenivån, Andra stadiet / Specialyrkesutbildningsnivå, Lägstä högre nivå / Lägre högskolenivå, Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå (5)
  4. Ålder: Alla åldersklasser, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 16. 015 -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, yrkeställning och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 846402 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1183)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. År: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)
  5. Uppgifter: Antalet, Andel, %, (2)


 17. 016 -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 846174 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1183)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Alla åldersklasser, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 18. 017 -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 352119 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXX Okänd (Nivå 3) (184)
  2. Område: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 19. 018 -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 355203 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 02 Underofficerare (Nivå 2), ..., XX Okänd (Nivå 2) (55)
  2. Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT, Finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT, Nederländerna, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (89)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 20. 019 -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80196 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare, 10 Lantbruksföretagare, 20 Övriga företagare, ..., 9 Okänd (11)
  2. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 21. 020 -- Befolkning efter socioekonomisk ställning,huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72554 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare, 10 Lantbruksföretagare, 20 Övriga företagare, ..., 9 Okänd (23)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Alla åldersklasser, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)