1. 115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 940490 Ändrad senast: 2020-01-09

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1183)
  2. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, Andel, %, (2)


 2. 115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4219029 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018* (32)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 3. 115c -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ettårs åldersklasser och år, 1987-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 403742 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018* (32)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 4. 115d -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, utbildingsnivå, kön, ålder och år, 1987-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1518456 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018* (32)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 5. 115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2583472 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, Estland, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (107)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 6. 115f -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, kön, ålder och år, 2000-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1043735 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, EUROPA (exkl. Finland), AFRIKA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 7. 115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2409896 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Annat språk (94)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 8. 115h -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 759162 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 9. 115i -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 780831 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 10. 115j -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, arbetsgivarsektor, kön och år, 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 756783 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 11. 115k -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171863 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 12. 115l -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55838 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, ..., Åland (20)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 13. 115m -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år, 2007-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1116446 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, ..., Åland (20)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  7. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 14. 115p -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3901024 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, Personer som pendlar till området, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 15. 115s -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 397385 Ändrad senast: 2019-11-01

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXX Okänd (Nivå 3) (184)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 16. 115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 395330 Ändrad senast: 2019-11-01

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 02 Underofficerare (Nivå 2), ..., XX Okänd (Nivå 2) (55)
  2. Bakgrundsland: Totalt, Finland, Utlandet totalt, Afghanistan, ..., Övriga eller okänd (93)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 17. 115u -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92360 Ändrad senast: 2019-11-01

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (11)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 18. 115v -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83180 Ändrad senast: 2019-11-01

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (23)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 19. 115w -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder (5 år) och år, 1987-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1111940 Ändrad senast: 2019-12-17

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018* (32)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 20. 115n -- Sysselsatt arbetskraft efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3969845 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar utanför sin boningskommun, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån (5)
  4. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 21. 115r -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 938513 Ändrad senast: 2020-01-09

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1183)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)