121f -- Ändringar i civilstånd efter månad, 1990-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

Händelsemånad

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Ingångna äktenskap, tvåkönade par:
antal
Skilsmässor, tvåkönade par:
antal
Ingångna äktenskap, enkönade par:
antal
Skilsmässor, enkönade par:
antal
Registrerat partnerskap:
antal
Upplösta registrerat partnerskap:
antal
Nyblivna änkor och änklingar:
antal
Kommande uppdatering
2020-05-08
Skapad datum
2019-06-18
Källa
Ändringar i civilstånd, Statistikcentralen
Matris
002_121f_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)
Uppgifter
Ingångna äktenskap, tvåkönade par
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.
Skilsmässor, tvåkönade par
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.
Ingångna äktenskap, enkönade par
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.
Skilsmässor, enkönade par
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.
Registrerat partnerskap
Registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap registreras.
Upplösta registrerat partnerskap
Upplösta registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap upplöses.
Nyblivna änkor och änklingar
Omfattar fr.o.m. år 2002 också änkor/änklingar efter registrerat partnerskap samt fr.o.m. år 2017 också änkor/änklingar efter samkönade äktenskap.