1. 001 -- Ändringar i civilstånd 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12385 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, manliga par, Ingångna äktenskap, kvinnliga par, ..., Kvinnor som blivit änkor (12)


 2. 002 -- Ändringar i civilstånd efter månad 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23153 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Händelsemånad: Totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, enkönade par, Skilsmässor, enkönade par, ..., Nyblivna änkor och änklingar (7)


 3. 005 -- Personer som ingått äktenskap efter ålder, kön, äktenskapets ordningsföljd och vigselsätt 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53844 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Vigselsätt: Vigselsätt totalt, Kyrklig vigsel, Civil vigsel, Okänt, (4)
  4. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2, 3 +, (4)
  5. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  6. Uppgifter: Ingångna äktenskap, antal, (1)


 4. 006 -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (1-år), kön och tidigare civilstånd 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64004 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  2. Ålder: Åldersklasser, totalt, - 15, 16, 17, ..., 80 - (67)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Tidigare civilstånd: Tidigare civilstånd, totalt, Ogift, Frånskild, Änkling / Änka, (4)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, antal, (1)


 5. 007 -- Ingångna äktenskap efter makarnas språk 2000 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28844 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Hustruns språk: HUSTRUNS SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ryska, ..., Annat språk (22)
  3. Mannens språk: MANNENS SPRÅK, TOTALT, finska, svenska, ryska, ..., Okänt (23)
  4. Uppgifter: Ingångna äktenskap, antal, (1)


 6. 011 -- Frånskilda efter äktenskapets längd och äktenskapets ordningsföljd 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32915 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  2. Äktenskapets längd, år: Äktenskapets längd totalt, 0, 1, 2, ..., 30 - (32)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2+, (3)
  5. Uppgifter: Frånskilda, antal, (1)


 7. 013 -- Giftermålsfrekvens efter ålder, kön och äktenskapens ordningsnummer 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34841 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  2. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 70 - (13)
  4. Uppgifter: Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille, Omgifte, promille, Personer som ingått sitt första äktenskap, antal, Omgifta, antal, ..., Medelfolkmängd (tidigare gifta), antal (6)


 8. 014 -- Skilsmässofrekvens efter kön och ålder 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22272 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  2. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 70 - (13)
  4. Uppgifter: Skilsmässofrekvens, promille, Frånskilda, antal, Medelfolkmängd (gifta), antal, (3)


 9. 015 -- Befolkningsförändringar och folkmängden 1749 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62204 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2016 (268)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (11)


 10. 016 -- Alla befolkningsförändringar efter område 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 579987 Ändrad senast: 2017-11-14

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (17)


 11. 017 -- Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap 1990 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4717517 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Medborgarskap för makan/den yngre partnern: MEDBORGARSKAP FÖR MAKAN/DEN YNGRE PARTNERN TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Medborgarskap för maken/den äldre partnern: MEDBORGARSKAP FÖR MAKEN/DEN ÄLDRE PARTNERN TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  4. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, enkönade par, (2)


 12. 021 -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (5 år), kön och område 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 564410 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (313)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 13. 022 -- Skilsmässor efter makarnas födelseland 2006 - 2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2057572 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Födelseland för makan/den yngre partnern: FÖDELSELAND FÖR MAKAN/DEN YNGRE PARTNERN TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  3. Födelseland för maken/den äldre partnern: FÖDELSELAND FÖR MAKEN/DEN ÄLDRE PARTNERN TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  4. Uppgifter: Skilsmässor, tvåkönade par, Skilsmässor, enkönade par, (2)


 14. 024 -- Frånskilda efter ålder (5 år), kön och område 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 476517 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (313)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Uppgifter: Frånskilda män, tvåkönade par, Frånskilda kvinnor, tvåkönade par, (2)