1. 001 -- Ändringar i civilstånd 1965 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 13514 Ändrad senast: 2017-04-28

  1. År: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2016 (52)
  2. Ändring av civilstånd: Ingångna äktenskap, Skilsmässor, Registrerat partnerskap, manliga par, Registrerat partnerskap, kvinnliga par, ..., Kvinnor som blivit änkor (8)


 2. 003 -- Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap 1987 - 2016, makan eller båda makarna fast bosatta i Finland

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 2547263 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Makans medborgarskap: MAKANS MEDBORGARSKAP TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Makens medborgarskap: MAKENS MEDBORGARSKAP TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)


 3. 004 -- Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap 1987 - 2016, maken eller båda makarna fast bosatta i Finland

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 2548056 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Makens medborgarskap: MAKENS MEDBORGARSKAP TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Makans medborgarskap: MAKANS MEDBORGARSKAP TOTALT, Finland, UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ..., UTAN MEDBORGARSKAP ELLER OKÄNT (204)


 4. 008 -- Ingångna äktenskap efter ålder (5 år), kön och område 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 525430 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)


 5. 009 -- Skilsmässor efter makarnas födelseland 1987 - 2016, makan eller båda makarna fast bosatta i Finland

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 2570603 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Makans födelseland: MAKANS FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Makens födelseland: MAKENS FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)


 6. 010 -- Skilsmässor efter makarnas födelseland 1987 - 2016, maken eller båda makarna fast bosatta i Finland

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 2570602 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Makens födelseland: MAKENS FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Makans födelseland: MAKANS FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ..., OKÄNT (205)


 7. 012 -- Frånskilda efter ålder (5 år), kön och område 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 507156 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)


 8. 015 -- Alla befolkningsförändringar efter område 1987 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 580191 Ändrad senast: 2017-05-17

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Befolkningsförändring och folkmängd: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (17)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 9. 016 -- Befolkningsförändringar och folkmängden 1749 - 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 61794 Ändrad senast: 2017-05-17

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2016 (268)
  2. Folkmängd och befolkningsförändring: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (11)