1. 001 -- Familjer efter familjetyp, antalet personer i familjen och efter område 1992 - 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1470016 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Antalet personer: Totalt, 2, 3, 4, ..., 9 - (9)
  3. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  4. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar utan barn, Äkta makar med barn, Sambor utan barn, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Familjer, antal, (1)


 2. 002 -- Familjer efter familjetyp, medelstorlek och antalet personer i familjen efter område 2006 - 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3328826 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (531)
  2. Familjetyp: Alla familjer, Äkta makar utan barn, Äkta makar med barn, Mor och barn, ..., Sambor med barn (7)
  3. Uppgifter: Antalet familjer, Antalet personer i familjen, Familjens medelstorlek, personer, Antalet personer i barnfamiljen, ..., Under 25-åriga barn per familj (15)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)


 3. 003 -- Familjer efter familjetyp och antal barn efter område 1992 - 2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3506354 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar utan barn, Äkta makar med barn, Sambor utan barn, ..., Far och barn (7)
  3. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  4. Antal barn: Familjer totalt, 0 under 18 år i familjen, 1 under 18 år i familjen, 2 under 18 år i familjen, ..., 3+ under 7 år i familjen (10)
  5. Uppgifter: Alla familjer, antal, Barnfamiljer, antal, (2)


 4. 004 -- Familjer med barn under 7 år efter familjetyp och makarnas/föräldrarnas ålder 2002 - 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49102 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar med barn, Sambor med barn, Mor och barn, Far och barn (5)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2018 (17)
  4. Uppgifter: Antal män i familjer med barn under 7 år, totalt, Antal män i familjer med 1 barn under 7 år, Antal män i familjer med 2 under 7 år, Antal män i familjer med 3+ barn under 7 år, ..., Antalet barn under 7 år i familjer med en kvinna (10)


 5. 005 -- Personer med familj efter familjetyp, ålder och kön samt efter område 1992 - 2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6394893 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar utan barn, Äkta makar med barn, Sambor utan barn, ..., Mor/Far med barn (6)
  6. Uppgifter: Personer, antal, (1)


 6. 006 -- Befolkning efter kön, ålder (1 år) och ställning i familjen 2005 - 2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34210614 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  5. Ställning i familjen: Total befolkningen, Maka/make utan barn, Maka/make med barn, Sambo utan barn, ..., På anstalt och oklassificerad (10)
  6. Uppgifter: Personer, antal, (1)


 7. 007 -- Personer med familjeställningen barn efter åldersgrupp, familjetyp och område 1992 - 2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4271091 Ändrad senast: 2019-05-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Åldersgrupp: 0 - 2, 0 - 6, 0 - 17, 0 - 24, ..., 50 - (22)
  3. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  4. Familjetyp: Barnen totalt, Barnen i tvåföreldrarefamiljer, Äkta makar med barn, Sambor med barn, ..., Far och barn (7)
  5. Uppgifter: Personer, antal, (1)


 8. 008 -- Kvinnor som är gifta eller sammanbor med finländska män efter medborgarskap 2002 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200816 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Kvinnans medborgarskap: UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ÖVRIGA EU(28) LÄNDER, Nederländerna, ..., OKÄNT (202)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  3. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar samt registrerat par, Sambor, (3)
  4. Mannens ålder: Åldersklasser totalt, - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 9. 009 -- Män som är gifta eller sammanbor med finländska kvinnor efter medborgarskap 2002 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202856 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Mannens medborgarskap: UTLÄNDSKA MEDBORGARE TOTALT, EUROPA, ÖVRIGA EU(28) LÄNDER, Nederländerna, ..., OKÄNT (202)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  3. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar samt registrerat par, Sambor, (3)
  4. Kvinnans ålder: Åldersklasser totalt, - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 10. 010 -- Kvinnor som är gifta/sammanbor med män som är födda i Finland efter kvinnornas födelseland 2002 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203188 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Kvinnans födelseland: UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ÖVRIGA EU(28) LÄNDER, Nederländerna, ..., OKÄNT (203)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  3. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar samt registrerat par, Sambor, (3)
  4. Mannens ålder: Åldersklasser totalt, - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)


 11. 011 -- Män som är gifta/sammanbor med kvinnor som är födda i Finland efter männens födelseland 2002 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 206525 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Mannens födelseland: UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ÖVRIGA EU(28) LÄNDER, Nederländerna, ..., OKÄNT (203)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  3. Familjetyp: Familjetyp totalt, Äkta makar samt registrerat par, Sambor, (3)
  4. Kvinnans ålder: Åldersklasser totalt, - 29, 30 - 39, 40 - 49, ..., 80 - (8)
  5. Uppgifter: Familjer, (1)