11ae -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

Område

Totalt 312 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Levande födda:
antal
Döda:
antal
Naturlig folkökning:
antal
Inflyttning mellan kommuner:
antal
Utflyttning mellan kommuner:
antal
Nettoomflyttning mellan kommuner:
antal
Flyttning inom kommunen:
antal
Invandring till Finland:
antal
Utvandring från Finland:
antal
Nettomigration:
antal
Den totala nettoflyttningen:
antal
Folkökning:
antal
Korrigering av folkmängden:
antal
Den totala förändringen:
antal
Folkmängd:
antal
Ingångna äktenskap:
antal
Skilsmässor:
antal
Kontakt
Levande födda:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Döda:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Naturlig folkökning:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Inflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Utflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Nettoomflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Flyttning inom kommunen:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Invandring till Finland:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Utvandring från Finland:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Nettomigration:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Den totala nettoflyttningen:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Folkökning:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Korrigering av folkmängden:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Den totala förändringen:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Folkmängd:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Ingångna äktenskap:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Skilsmässor:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Levande födda:
2018-10-30
Döda:
2018-10-30
Naturlig folkökning:
2018-10-30
Inflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Utflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Nettoomflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Flyttning inom kommunen:
2018-10-30
Invandring till Finland:
2018-10-30
Utvandring från Finland:
2018-10-30
Nettomigration:
2018-10-30
Den totala nettoflyttningen:
2018-10-30
Folkökning:
2018-10-30
Korrigering av folkmängden:
2018-10-30
Den totala förändringen:
2018-10-30
Folkmängd:
2018-10-30
Ingångna äktenskap:
2018-10-30
Skilsmässor:
2018-10-30
Kommande uppdatering
2019-06-06
Skapad datum
2018-09-13
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
015_11ae_2017
Fotnoter

Fotnoter


Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Uppgifter
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda.
Inflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Utflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettoomflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettoomflyttning mellan kommuner är skillnaden mellan inflyttning mellan kommuner och utflyttning mellan kommuner.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.
Den totala nettoflyttningen
Den totala nettoflyttningen är summan av nettomigration och nettoomflyttning mellan kommuner.
Folkökning
Population increase is the sum of natural increase, intermunicipal net migration and net migration.
Korrigering av folkmängden
Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av fel vid behandling av flyttanmälningar.
Den totala förändringen
Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna i slutet av statistikåret och föregående år.
Folkmängd
Folkmängden vid årets slut 31.12.
Ingångna äktenskap
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.