11ad -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 269 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Levande födda:
antal
Döda:
antal
Naturlig folkökning:
antal
Flyttning mellan kommuner:
antal
Invandring till Finland:
antal
Utvandring från Finland:
antal
Nettomigration:
antal
Den totala förändringen:
antal
Folkmängd:
antal
Ingångna äktenskap:
antal
Skilsmässor:
antal
Kontakt
Levande födda:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Döda:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Naturlig folkökning:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Flyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Invandring till Finland:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Utvandring från Finland:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Nettomigration:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Den totala förändringen:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Folkmängd:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Ingångna äktenskap:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Skilsmässor:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Levande födda:
2018-10-30
Döda:
2018-10-30
Naturlig folkökning:
2018-10-30
Flyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Invandring till Finland:
2018-10-30
Utvandring från Finland:
2018-10-30
Nettomigration:
2018-10-30
Den totala förändringen:
2018-10-30
Folkmängd:
2018-10-30
Ingångna äktenskap:
2018-10-30
Skilsmässor:
2018-10-30
Kommande uppdatering
2019-06-06
Skapad datum
2018-09-13
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
014_11ad_2017
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige
Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden i landet 1949.
Flyttning mellan kommuner 1940-1944: Statistikföringen bristfällig på grund av krigsförhållanden.
Befolkningsstatistik för åren 1750-2000 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)
Uppgifter
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner efter områdesindelningen under statistikåret. I
fråga om flyttning mellan kommuner avviker siffrorna från tabellerna över
regionala befolkningsförändringar eftersomflyttningar mellan kommuner där
har ändrats till att motsvara den nyaste områdesindelningen.
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.
Den totala förändringen
Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna i slutet av statistikåret och föregående år.
Folkmängd
Folkmängden vid årets slut 31.12.
Ingångna äktenskap
Åren 1749-1989: Äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i
Finland. Fr.o.m. år 1990: Äktenskap där minst den ena av makarna
bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år
2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
Åren 1878-1989: Med skilsmässor avses äktenskapsskillnad som beviljats kvinnor som är fast bosatta i Finland.
Fr.o.m. år 1990: Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen dåskilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.