11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Inflyttningslandskap

Totalt 20 Valda

Sök

Utflyttningslandskap

Totalt 20 Valda

Sök

Utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-14
Kontakt

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre:
antal
Kommande uppdatering
2019-12-14
Skapad datum
2018-10-30
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
007_11a6_2017
Fotnoter

Fotnoter


Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.
Utflyttningslandskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.
Utbildningsnivå
I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.
Uppgifter
Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien.