11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 17 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-06-17
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille:
promille
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille:
promille
Flyttning inom kommunen:
antal
Flyttning mellan kommuner:
antal
Medelfolkmängd:
antal
Kommande uppdatering
2020-06-05
Skapad datum
2018-10-30
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
004_11a3_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2019, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2019, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Medelfolkmängd
Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.