11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 17 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille:
promille
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille:
promille
Flyttning inom kommunen:
antal
Flyttning mellan kommuner:
antal
Medelfolkmängd:
antal
Kontakt
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Flyttning inom kommunen:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Flyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Medelfolkmängd:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille:
2018-10-30
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille:
2018-10-30
Flyttning inom kommunen:
2018-10-30
Flyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Medelfolkmängd:
2018-10-30
Kommande uppdatering
2019-06-06
Skapad datum
2018-10-30
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
004_11a3_2017
Fotnoter

Fotnoter


Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Uppgifter
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille
Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Medelfolkmängd
Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.