11a2 -- Flyttning mellan kommuner efter ålder (5-års), kön, flyttningsriktning och region, 1990-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Område

Totalt 312 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Inflyttning mellan kommuner:
antal
Utflyttning mellan kommuner:
antal
Nettoomflyttning mellan kommuner:
antal
Kontakt
Inflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Utflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Nettoomflyttning mellan kommuner:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Inflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Utflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Nettoomflyttning mellan kommuner:
2018-10-30
Kommande uppdatering
2019-06-06
Skapad datum
2018-10-30
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
003_11a2_2017
Fotnoter

Fotnoter


Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2018 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Uppgifter
Inflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Utflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettoomflyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2018, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettoomflyttning mellan kommuner är skillnaden mellan inflyttning mellan kommuner och utflyttning mellan kommuner.