11a1 -- Flyttning mellan kommuner efter in- och utflyttningsområde, 1990-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Inflyttningsområde

Totalt 312 Valda

Sök

Utflyttningsområde

Totalt 312 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-06-17
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Flyttning mellan kommuner:
antal
Kommande uppdatering
2020-06-05
Skapad datum
2018-10-30
Källa
Flyttningsrörelsen, Statistikcentralen
Matris
001_11a1_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inflyttningsområde
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Utflyttningsområde
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Uppgifter
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2019, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.