1. 119z -- Flyttningsrörelse månatligen efter kön, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38017 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  4. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Flyttning mellan kommuner, Flyttning inom kommunen, (4)


 2. 11a1 -- Flyttning mellan kommuner efter in- och utflyttningsområde, 1990-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17517153 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. Inflyttningsområde: HELA LANDET, Inflyttning - Akaa, Inflyttning - Alajärvi, Inflyttning - Alavieska, ..., Inflyttning - Äänekoski (312)
  2. Utflyttningsområde: HELA LANDET, Utflyttning - Akaa, Utflyttning - Alajärvi, Utflyttning - Alavieska, ..., Utflyttning - Äänekoski (312)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  5. Uppgifter: Flyttning mellan kommuner, (1)


 3. 11a2 -- Flyttning mellan kommuner efter ålder (5-års), kön, flyttningsriktning och region, 1990-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3659507 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  5. Uppgifter: Inflyttning mellan kommuner, Utflyttning mellan kommuner, Nettoomflyttning mellan kommuner, (3)


 4. 11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59147 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  4. Uppgifter: Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille, Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille, Flyttning inom kommunen, Flyttning mellan kommuner, Medelfolkmängd (5)


 5. 11a4 -- Flyttning mellan landskap efter ålder och kön samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1491169 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  6. Uppgifter: Flyttning mellan landskap, (1)


 6. 11a5 -- Flyttning mellan landskap efter härkomst samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4947531 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  7. Uppgifter: Flyttning mellan landskap, (1)


 7. 11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2279160 Ändrad senast: 2018-12-14

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, Lägsta högre nivå, ..., Okänd (8)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Ålder: 18 -, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  7. Uppgifter: Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre, (1)


 8. 11a7 -- In- och utvandring efter ålder (5-års) och kön fördelat på område, 1990-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2961350 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  5. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 9. 11a8 -- In- och utvandring efter medborgarskap, härkomst och språk, 1990-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2181353 Ändrad senast: 2018-12-14

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Medborgarskap: Totalt, Finland, Utlandet totalt, Afghanistan, ..., Okänd (188)
  3. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  4. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 10. 11a9 -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland samt åldersgrupp och kön, 1990-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22716219 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (211)
  3. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 11. 11aa -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland samt åldersgrupp och medborgarskap, 1990-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9452454 Ändrad senast: 2019-08-16

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (211)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (9)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 12. 11ab -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, härkomst och landskap, 1990-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14619640 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Ut- eller invandringsland: Totalt, Afghanistan, Nederländerna, Albanien, ..., Okänd (198)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 13. 11ac -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, utbildningsnivå och åldersgrupp, 2005-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2803637 Ändrad senast: 2018-12-14

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Ut- eller invandringsland: Totalt, Afghanistan, Nederländerna, Albanien, ..., Okänd (180)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, Lägsta högre nivå, ..., Okänd (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: 18 -, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland av finska medborgare, Utvandring från Finland av finska medborgare, Nettomigration av finska medborgare, antal, (3)


 14. 11ad -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54978 Ändrad senast: 2019-06-18

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2018 (270)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 15. 11ae -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 691965 Ändrad senast: 2019-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)