1. 001 -- Döda efter kön 1751 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27258 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2017 (267)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Döda, antal, (1)


 2. 002 -- Döda efter ålder (1 år) och kön 1980 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55726 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  4. Uppgifter: Döda, antal, (1)


 3. 003 -- Döda efter månad 1945 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15360 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. År: 1945, 1946, 1947, 1948, ..., 2017 (73)
  2. Händelsemånad: Totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Döda, antal, (1)


 4. 004 -- Döda efter ålder (5 år), kön och område 1987 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1429826 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, antal, (1)


 5. 005 -- Allmänt dödstal och allmänt födelsetal 1751 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32406 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2017 (267)
  2. Uppgifter: Dödstal, promille, Födelsetal, promille, Döda, antal, Levande födda, antal, Medelfolkmängd, antal (5)


 6. 006 -- Förväntat antal levnadsår för nyfödda 1751 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12098 Ändrad senast: 2018-10-26

  1. År: 1751 - 1760, 1761 - 1770, 1771 - 1780, 1781 - 1790, ..., 2017 (72)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Förväntat antal levnadsår för nyfödda, (1)


 7. 007 -- Dödlighets- och livslängdstal 1986 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181626 Ändrad senast: 2018-10-26

  1. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100 (101)
  2. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2017 (32)
  3. Uppgifter: Dödsrisker, promille, Kvarlevande av 100 000 levande födda, Förväntat antal levnadsår, (3)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 8. 008 -- Spädbarnsdödlighet 1751 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24050 Ändrad senast: 2018-04-27

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2017 (267)
  2. Uppgifter: Spädbarnsdödlighet, promille, (1)


 9. 009 -- Befolkningsförändringar och folkmängden 1749 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61020 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2017 (269)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (11)


 10. 010 -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område 1987 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 600220 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Skilsmässor (17)