1. 12af -- Döda efter kön, 1751-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27499 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2018 (268)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Döda, (1)


 2. 12ag -- Döda efter ålder (1 år) och kön, 1980-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57092 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 12ah -- Döda efter månad, 1945-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15676 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1945, 1946, 1947, 1948, ..., 2018 (74)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Döda, (1)


 4. 12ak -- Döda efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1346428 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 5. 12al -- Allmänt dödstal och allmänt födelsetal, 1751-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36500 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2018 (268)
  2. Uppgifter: Allmänt dödstal, promille, Allmänt födelsetal, promille, Döda, Levande födda, Medelfolkmängd (5)


 6. 12am -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön, 1751-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11973 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1751-1760, 1761-1770, 1771-1780, 1781-1790, ..., 2018 (73)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Förväntade livslängden för nyfödda, år, (1)


 7. 12ap -- Dödlighets- och livslängdstal efter ålder och kön, 1986-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203527 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2018 (33)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100 (101)
  4. Uppgifter: Dödsrisker, promille, Kvarlevande av 100 000 levande födda, Förväntade livslängden, år, (3)


 8. 12aq -- Spädbarnsdödlighet, 1751-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32105 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2018 (268)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Spädbarnsdödlighet, promille, 0-åriga döda, (2)


 9. 12at -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54761 Ändrad senast: 2019-11-14

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2018 (270)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 10. 12au -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 691845 Ändrad senast: 2019-11-14

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)