1. 11lv -- Adoptioner efter barnens födelseland, kön och åldersgrupp samt typ av adoption, 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 393492 Ändrad senast: 2019-03-07

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (211)
  3. Typ av adoption: Totalt, Adoptioner av två föräldrar, Adoptioner av en förälder, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 17, 18 -, (3)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Adoptioner, (1)