1. 101 -- 1.1. Kandidaternas röstetal och andelar av rösterna i presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 745839 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2315)
  2. Kandidat: Totalt, Sauli Niinistö, Pekka Haavisto, Laura Huhtasaari, ..., Förkastade röstsedlar (10)
  3. Väljarstödet för kandidaterna: Röster totalt, Andel av röster, %, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, ..., Andel av valdagens röster, % (6)


 2. 103 -- 2.1. Uppgifter om röstningen i presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 727791 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, Finska medborgare bosatta utomlands, Finska medborgare bosatta i Sverige, 01 Helsingfors valkrets, ..., 05 Finska medborgare bosatta i Sverige (2343)
  2. Uppgifter om röstningen: Röstberättigade, Väljare, Valdeltagande, Röstberättigade, Finska medborgare bosatta i Finland, ..., Godkända förhandsröster (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 3. 105 -- 3. Kandidaternas röstetal i presidentvalet 2018, första omgången jämfört med väljarstödet för motsvarande partier i riksdagsvalet 2015.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91790 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 941 Vårdö (325)
  2. Kandidat/parti: Totalt, Sauli Niinistö/valmansförening B (motsvarande parti SAML), Pekka Haavisto/GRÖNA, Laura Huhtasaari/SAF, ..., Nils Torvalds/SFP (9)
  3. Väljarstödet för kandidaterna: Röster 2018, Väljarstöd(%) 2018, Motsvarande parti, röster 2015, Motsvarande parti, väljarstöd(%) 2015, Jämförelse av väljarstödet(%) 2018/2015 (5)


 4. 106 -- 4. 1 val. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12525 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. tiedot: Kasserat totalt, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)