1. Riksdagsvalen 1983-2015, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 321974 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Område: Hela landet, Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland, Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands, 01 Helsingfors valkrets, ..., 05U Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands (527)
  2. År: 2015, 2011, 2007, 2003, ..., 1983 (9)
  3. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Väljare, Valdeltagande, Förkastade röstsedlar, (4)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. Riksdagsvalen 1983-2015, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3093401 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 941 Vårdö (491)
  2. År: 2015, 2011, 2007, 2003, ..., 1983 (9)
  3. Parti: Partiernas röster, totalt, CENT, SAML, SAF, ..., Övriga (29)
  4. Väljarstödet för partier: Röstetal, Andel av röster, %, (2)
  5. Kön: Alla kandidater, Manliga kandidater, Kvinnliga kandidater, (3)


 3. Valdeltagandet bland Finska medborgare som bor i Finland i riksdagsvalen 1908-2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17291 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. År: 1908, 1909, 1910, 1911, ..., 2015 (36)
  2. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Väljare, Valdeltagande, Förkastade röstsedlar, Procent av kasserade sedlar (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)