1. 11ag -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2009M09-2019M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31466 Ändrad senast: 2019-10-22

  1. Månad: 2009M09, 2009M10, 2009M11, 2009M12, ..., 2019M09 (121)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Sysselsatta, 1 000 personer, trend, Arbetslösa, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, trend, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, trend (8)


 2. 11af -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 1989M01-2019M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 406607 Ändrad senast: 2019-10-22

  1. Månad: 1989M01, 1989M02, 1989M03, 1989M04, ..., 2019M09 (369)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)