1. 11ag -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M08-2020M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37212 Ändrad senast: 2020-09-22

  1. Månad: 2010M08, 2010M09, 2010M10, 2010M11, ..., 2020M08 (121)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Sysselsatta, 1 000 personer, trend, Arbetslösa, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, trend, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, trend (8)


 2. 11af -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 1989M01-2020M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 424290 Ändrad senast: 2020-09-22

  1. Månad: 1989M01, 1989M02, 1989M03, 1989M04, ..., 2020M08 (380)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)