1. 11ag -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna., 2010M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42452 Ändrad senast: 2020-12-22

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M11 (131)
  2. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie, Sysselsatta, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie (12)


 2. 11af -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 1989M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 421707 Ändrad senast: 2020-12-22

  1. Månad: 1989M01, 1989M02, 1989M03, 1989M04, ..., 2020M11 (383)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)