1. 12bi -- Löntagare som fick utbildning som betalades av arbetsgivaren och löntagare som har möjlighet att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12243 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %, Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %, (2)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. 12bj -- Arbetsuppgifternas fysiska och psykiska belastning för löntagarna, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16320 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, (4)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)