1. 11lp -- Lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter arbetsoförmågans längd, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16564 Ändrad senast: 2019-11-29

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Procentage av olycksfall, (2)


 2. 11lr -- Lantbruksföretagarnas olycksfalls per 100 000 lantbruksföretagare, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12243 Ändrad senast: 2019-11-29

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Försäkrade lantbruksföretagare, Olycksfall i arbetet per 100000 försäkrade lantbruksföretagare, (3)


 3. 11ln -- Antalet arbetsolycksfall bland löntagare efter arbetsoförmågans längd, 1996-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53610 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  3. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 54, ..., Okänd (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Procentandel av olycksfall i arbetet, (2)


 4. 11pt -- Löntagarens olycksfallsfrekvens efter näringsgren, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29391 Ändrad senast: 2019-06-17

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., S1313 Lokalförvaltning -sektorn (55)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Arbetstimmar (x 1000), Olycksfall i arbetet per miljon arbetstimmar, (3)