1. 11my -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7813 Ändrad senast: 2019-02-19

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 2. 11mz -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8042 Ändrad senast: 2019-02-19

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun eller samkommun, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 3. 11n1 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7528 Ändrad senast: 2019-02-19

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 4. 11n2 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9586 Ändrad senast: 2019-02-19

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B-E Industri, F Byggverksamhet, ..., R, S Övriga tjänster (10)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 5. 11l1 -- Lediga arbetsplatser, kvartalsuppgifter, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11198 Ändrad senast: 2019-02-19

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)