1. 113n -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och storområde, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120693 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  2. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  4. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)


 2. 113p -- Bostadshushållernas skulder kommunvis, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 612156 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Kommun: Sammanlagt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)


 3. 113m -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och landskap, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 348985 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Maakunta sv: Sammanlagt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Åldersklass: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  4. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)


 4. 113x -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och antal av barn, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 510414 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  2. Antal barn: Sammanlagt, Inga barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn (5)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)


 5. 113y -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder, bostadsstruktur och skuldklass, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 941292 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)


 6. 113z -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder skuldklass och storområde, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1088762 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster, euro (17)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)


 7. 114e -- Bostadshushållernas skulder enligt ålder och inkomsdesil, medeltal i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69416 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Åldersklass: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  2. Uppgifter: Bostadshushåller, antal, Bostadsskulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro, Övriga skulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro, Studieskulderna i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro, ..., Disponibla penninginkomster i medeltal, samtliga bostadshushållerna, euro (7)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  4. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)


 8. 114f -- Bostadshushållerna med skulder enligt storområde, referenspersons ålder och skuldklass, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 991454 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller med skulder, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster av bostadshushåller med skuld, euro (16)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass 250 000- (11)


 9. 114g -- Bostadshushållerna med skulder enligt referenspersons ålder och skuldsättningsgrad, i 2016 års pengar, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 139071 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Åldersklass: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  2. Uppgifter: Bostadshushåller med skulder, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster av bostadshushåller med skuld, euro (16)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  4. Skulldsättninsgrad: Sammanlagt, Skuldsättningsgrad < 5%, Skuldsättningsgrad 5-10%, Skuldsättningsgrad 10-20%, ..., Skuldsättningsgrad > 500% (15)


 10. 114h -- Bostadshushållerna med skulder enligt referenspersons ålder och ränteklass, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 252361 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Åldersklass: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  2. Uppgifter: Bostadshushåller med skulder, antal, Bostadsskulder, euro, Bostadshushåll med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna, euro, ..., Disponibla penninginkomster av bostadshushåller med skuld, euro (16)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  4. Ränteklass: Sammanlagt, Ränteklass < 499, Ränteklass 500-999, Ränteklass 1000-1499, ..., Ränteklass Inga räntorna (15)


 11. 114i -- Bostadshushållernas med bostadsskulder enligt referenspersons ålder, storområde och skuldsättningsgrad, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 823588 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller med bostadslån, antal, Bostadsskulder, euro, Räntorna från bostadsskulderna, euro, Övriga skulder av hushållerna med bostadsskulder, euro, ..., Disponibla penninginkomster av hushållerna med bostadslön, euroa (9)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Skulldsättninsgrad: Sammanlagt, Skuldsättningsgrad < 5%, Skuldsättningsgrad 5-10%, Skuldsättningsgrad 10-20%, ..., Skuldsättningsgrad > 500% (15)


 12. 114j -- Bostadshushållerna med bostadsskulder enligt referenspersons ålder, skuldklass och storområde, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 636940 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)
  3. Uppgifter: Bostadshushåller med bostadslån, antal, Bostadsskulder, euro, Räntorna från bostadsskulderna, euro, Övriga skulder av hushållerna med bostadsskulder, euro, ..., Disponibla penninginkomster av hushållerna med bostadslön, euroa (9)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass 250 000- (11)


 13. 114k -- Personernas skulder enligt storområde, ålder och kön, i 2017 års pengar, 2002-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 334930 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Åldersklass: Sammanlagt, 0-19, 20-29, 30-39, ..., 60- (7)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Antal personer, Bostadsskulde av personer, euro, Personer med bostadsskuld, antal, Räntorna från bostadsskulderna av persons, euro, ..., Bruttoinkomster av personer, euro (17)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)