11g6 -- Fysiska personers antal enligt inkomstklass och kommun, 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 128 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Inkomstklass

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-17
Kontakt
Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster, income@stat.fi
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
01 Antal inkomsttagare:
lkm
02 Personer som haft förvärvsinkomster:
lkm
03 Personer som haft kapitalinkomster:
lkm
04 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, antal:
1000 euroa
05 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster inkl. skattefria dividendinkomster, antal:
1000 euroa
06 Förvärvsinkomster sammanlagt, antal:
1000 euroa
07 Löneinkomster, antal:
1000 euroa
08 ..Penninglön och naturaförmåner, antal:
1000 euroa
09 ..Naturaförmåner, antal:
1000 euroa
10 ..Andra löneinkomster, antal:
1000 euroa
11 ..Sjöarbetsinkomst, antal:
1000 euroa
12 ..Betjäningsavgifter, expeditionslösen o.a. dyl., antal:
1000 euroa
13 ..Värdet av leveransarbete i skogsbruket, antal:
1000 euroa
14 ..Vinster på anställningsoptioner, antal:
1000 euroa
15 Dag- och moderskapspenningar enligt sjukförsäkringslagen, antal:
1000 euroa
16 Utkomstskydd för arbetslösa, antal:
1000 euroa
17 ..Arbetslöshetsdagpenning, antal:
1000 euroa
18 ..Övriga stöd för sysselsättning, antal:
1000 euroa
19 Stöd för vård av barn i hemmet, antal:
1000 euroa
20 Pensionsinkomster, antal:
1000 euroa
21..Arbets-, tjänste- och företagarpensioner, antal:
1000 euroa
22..Olycksfall- och trafikförsäkringspensioner, antal:
1000 euroa
23..Folkpensioner, antal:
1000 euroa
24..Andra pensioner, antal:
1000 euroa
25 Studiepenningar, antal:
1000 euroa
26 Försäkringsdagpengar, antal:
1000 euroa
27 Dividendinkomster som förvärvsinkomst, brutto, antal:
1000 euroa
28 Dividendinkomster som förvärvsinkomst, skattepliktigt belopp, antal:
1000 euroa
29 Andelslagets överskott som förvärvsinkomst, brutto, antal:
1000 euroa
30 Andelslagets överskott som förvärvsinkoms,skattepliktig belopp, antal:
1000 euroa
31 Inkomster från utlandet, antal:
1000 euroa
32 Övriga förvärvsinkomster, antal:
1000 euroa
33 Inkomster av gårdsbruk, antal:
1000 euroa
34..Förvärvsinkomst av gårdsbruk, antal:
1000 euroa
35..Kapitalinkomst av gårdsbruk, antal:
1000 euroa
36 Näringsinkomster, antal:
1000 euroa
37..Förvärvsinkomst av näringsverksamhet, antal:
1000 euroa
38..Kapitalinkomst av näringsverksamhet, antal:
1000 euroa
39 Inkomster av renskötsel, antal:
1000 euroa
40..Förvärvsinkomster av renskötsel, antal:
1000 euroa
41..Kapitalinkomster av renskötsel, antal:
1000 euroa
42 Inkomster från sammanslutning, antal:
1000 euroa
43..Förvärvsinkomster av sammanslutning, antal:
1000 euroa
44..Kapitalinkomster av sammanslutning, antal:
1000 euroa
45 Kapitalinkomster sammanlagt, antal:
1000 euroa
46 Dividendinkomster som kapitalinkomst, brutto, antal:
1000 euroa
47 Dividendinkomster från noterade bolag, brutto, antal:
1000 euroa
48 Dividendinkomster från övriga bolag som kapitalinkomst, brutto, antal:
1000 euroa
49 Dividendinkomster från noterade bolag, skattepliktigt belopp, antal:
1000 euroa
50 Dividendinkomster från övriga bolag, skattepliktigt belopp, antal:
1000 euroa
51 Dividendinkomster från utlandet, skattepliktigt belopp, antal:
1000 euroa
52 Andelslagets överskott som capital, brutto,antal:
1000 euroa
53 Andelslagets överskott som kapitalinkomst, skattepliktigt belopp, antal:
1000 euroa
54 Hyresinkomster, antal:
1000 euroa
55 Överlåtelsevinst, antal:
1000 euroa
56 Andel eller ränteintäkter av placeringsfond, antal:
1000 euroa
57 Premier för frivillig personförsäkring, antal:
1000 euroa
58 Kapitalinkomster av skogsbruk, antal:
1000 euroa
59 Försäljningsinkomst av virke, antal:
1000 euroa
60 Övriga kapitalinkomster, 1000 euro:
1000 euroa
61 Avdrag från förvärvsinkomst, antal:
1000 euroa
62 ..Kostnader för inkomstens förvärvande, brutto, antal:
1000 euroa
63 ..Arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter, antal:
1000 euroa
64 ..Övriga utgifter för inkomstens förvärvande, antal:
1000 euroa
65 ..Resekostnader, antal:
1000 euroa
66 ..Resekostnader, beviljade mängd, antal:
1000 euroa
67 ..Arbetsbostadsavdrag, beviljade mängd, antal:
1000 euroa
68 ..Avdrag för inkomstens förvärvande, antal:
1000 euroa
69 ..Obligatoriska pensionsförsäkringspremier, antal:
1000 euroa
70 ..Övriga avdrag i stats- och kommunalbesskattning, antal:
1000 euroa
71 ..Återkravavdrag, antal:
1000 euroa
72 ..Privatpersons donationsavdrag, antal:
1000 euroa
73.. Företagaravdrag, antal:
1000 euroa
74 Avdragen från förvärvsinkomst vid statsbeskattningen, antal:
1000 euroa
75..Sjöarbetsinkomstavdrag, antal:
1000 euroa
76..Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen, antal:
1000 euroa
77..Övriga avdrag i statsbesskattning, antal:
1000 euroa
78 Avdrag från förvärvsinkomster i kommunalbeskattningen, antal:
1000 euroa
79 ..Invalidavdrag, antal:
1000 euroa
80 ..Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen, antal:
1000 euroa
81 ..Grundavdrag, antal:
1000 euroa
82 ..Sjöarbetsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen, antal:
1000 euroa
83 ..Studiepenningsavdrag, antal:
1000 euroa
84 ..Löneavdrag, antal:
1000 euroa
85 ..Övriga avdrag i kommunalbesskattning, antal:
1000 euroa
86 Avdrag från kapitalinkomst för kostnader för inkomstens förvärvande, antal:
1000 euroa
87 Egendomsförvaltningsavgifter, antal:
1000 euroa
88 Frivilliga pensionsförsäkringspremier från kapitalinkomst, antal:
1000 euroa
89 Skogavdrag, antal:
1000 euroa
90 Räntor på bostadslån sammanlagt, antal:
1000 euroa
91 Räntor på bostadslån, beviljade mängd, antal:
1000 euroa
92 Räntor på första bostad sammanlagt, antal:
1000 euroa
93 Räntor på första bostad, beviljade mängd, antal:
1000 euroa
94 Räntor på lån för inkomstens förvärvande, antal:
1000 euroa
95 Förlust av jordbruk, antal:
1000 euroa
96 Förlust av näringsverksamhet, antal:
1000 euroa
97 Överlåtelseförlust av realisationsvinster, antal:
1000 euroa
98 Överlåtelseförlust andra än realisationsvinster, antal:
1000 euroa
99 Avdrag från förvärvsinkomst i statsbeskattningen sammanlagt, antal:
1000 euroa
100 Avdragen vid kommunalbeskattningen sammanlagt, antal:
1000 euroa
101 Beskattningsbar förvärvsinkomst i statsbeskattningen, antal:
1000 euroa
102 Beskattningsbar kapitalinkomst, antal:
1000 euroa
103 Vid kommunalbeskattningen beskattningsbar inkomst, antal:
1000 euroa
104 Underskottsgottgörelse, antal:
1000 euroa
105 Särskild underskottsgottgörelse, antal:
1000 euroa
106 Avdrag från skatt på förvärvsinkomst i statsbeskattningen, antal:
1000 euroa
107 Invalidavdrag, antal:
1000 euroa
108 Underhållningsskyldighetsavdrag, antal:
1000 euroa
109 Barnavdrag, antal:
1000 euroa
110 Studielånavdrag, antal:
1000 euroa
111 Hushållsavdrag sammanlagt, antal:
1000 euroa
112 Hushållsavdrag från skatt på förvärvsinkomst, antal:
1000 euroa
113 Hushållsavdrag från skatt på kapitalinkomst, antal:
1000 euroa
114 Arbetsinkomstavdrag sammanlagt, antal:
1000 euroa
115 Arbetsinkomstavdrag från skattpå förvardsinkomst, antal:
1000 euroa
116 Arbetsinkomstavdrag från skattfrån kommunal osv. skatter, antal:
1000 euroa
117 Statsskatter sammanlagt, antal:
1000 euroa
119..Inkomstskattens andel av skatten på förvärvsinkomst, antal:
1000 euroa
120..Inkomstskattens andel av skatten på kapitalinkomst, antal:
1000 euroa
121..Skatteförhöjning, antal:
1000 euroa
122 Kommunalskatt, antal:
1000 euroa
123 Kyrkoskatt, antal:
1000 euroa
124 Sjukvårdssavgift, antal:
1000 euroa
125 Dagpenningsavgif, antal:
1000 euroa
126 Yle-skatt, antal:
1000 euroa
127 Skatter och avgifter av skattenatur sammanlagt, antal:
1000 euroa
128 Arbetstagares pensionsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie, antal:
1000 euroa
129 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, antal:
1000 euroa
Kommande uppdatering
2019-12-17
Skapad datum
2018-12-17
Källa
Skattepliktiga inkomster, Statistikcentralen
Matris
002_11g6_2017
Fotnoter