1. 11g6 -- Fysiska personers antal enligt inkomstklass och kommun, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215526 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Uppgifter: 01 Antal inkomsttagare, 02 Personer som haft förvärvsinkomster, 03 Personer som haft kapitalinkomster, 04 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, antal, ..., 129 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, antal (128)
  3. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomsklass < 5000, Inkomsklass 5000-10000, Inkomsklass 10000-15000, ..., Inkomsklass 100000- (14)


 2. 11g9 -- Beskattning av inkomsttagare enligt skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 246483 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Antal inkomsttagare, Antal beskattade, Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euroa, Förvärvsinkomster sammanlagt, 1000 euro, ..., Arbetstagares pensionsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier, 1000 euro (11)
  4. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomstklass < 10000, Inkomstklass 10000-19999, Inkomstklass 20000-29999, ..., Inkomstklass 150000- (13)


 3. 11gi -- Beskattning av inkomsttagare enligt skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, av staten beskattade, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 178358 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Antal inkomsttagare, För förvärvsinkomst beskattade, För kapitalinkomst beskattade, Beskattningsbar förvärvsinkomst vid statsbeskattningen, 1000 euro, ..., Skatteförhöjning, 1000 euro (9)
  4. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomstklass < 10000, Inkomstklass 10000-19999, Inkomstklass 20000-29999, ..., Inkomstklass 150000- (13)


 4. 11gt -- Beskattning av inkomsttagare enligt skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, av kommunen beskattade, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 127764 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Antal beskattade, Vid kommunalbeskattningen beskattningsbar inkomst, 1000 euro, Kommunalskatt, 1000 euro, Kyrkoskatt, 1000 euro, ..., Sjukvårdssavgift, 1000 euro (6)
  4. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomstklass < 10000, Inkomstklass 10000-19999, Inkomstklass 20000-29999, ..., Inkomstklass 150000- (13)


 5. 11hf -- Antal inkomsttagare, inkomster, avdrag och skatter efter storområderna, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63778 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Uppgifter: 01 Antal inkomsttagare, 02 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, 03 Skattepliktiga inkomster inklusive skattefria dividend- och ränteinkomster, 1000 euro, 04 Förvärvsinkomster sammanlagt, 1000 euro, ..., 34 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, 1000 euro (34)
  3. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  4. Kommungrupp: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)


 6. 11hg -- Antal inkomsttagare, inkomster, avdrag och skatter efter lanskaperna, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61676 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Uppgifter: 01 Antal inkomsttagare, 02 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, 03 Skattepliktiga inkomster inklusive skattefria dividend- och ränteinkomster, 1000 euro, 04 Förvärvsinkomster sammanlagt, 1000 euro, ..., 34 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, 1000 euro (34)
  3. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)


 7. 11hh -- Antal inkomsttagare, inkomster, avdrag och skatter enligt ålder och kön, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1149341 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: 01 Antal inkomsttagare, 02 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, 03 Skattepliktiga inkomster inklusive skattefria dividend- och ränteinkomster, 1000 euro, 04 Förvärvsinkomster sammanlagt, 1000 euro, ..., 34 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, 1000 euro (34)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Åldersklass: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)


 8. 11i3 -- Inkomsttagarnas antal storområdsvis enligt skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18906 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Kommungrupp: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)
  4. Uppgifter: Antal inkomsttagare, Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, Skatter och avgifter av skattenatur sammanlagt, 1000 euro, (3)
  5. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomsklass < 5000, Inkomsklass 5000-10000, Inkomsklass 10000-15000, ..., Inkomsklass 100000- (14)


 9. 11i6 -- Antal inkomsttagare, inkomster, avdrag och skatter efter ålder och kön, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24438 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Sammanlagt, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 85- (17)
  4. Uppgifter: Antal inkomsttagare, Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, Skatter och avgifter av skattenatur sammanlagt, 1000 euro, (3)
  5. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomsklass < 5000, Inkomsklass 5000-10000, Inkomsklass 10000-15000, ..., Inkomsklass 100000- (14)


 10. 11i7 -- Antal äkta par och skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen enligt makes och hustruns skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12650 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Hustruns inkomstklass: Sammanlagt, Makans inkomstklass < 5000, 5000-10000, Makans inkomstklass 10000-15000, ..., Makans inkomstklass 100000- (14)
  3. Uppgifter: Antal äkta par, Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, (2)
  4. Mannens inkomstklass: Sammanlagt, Makens inkomstklass < 5000, Makens inkomstklass 5000-10000, Makens inkomstklass 10000-15000, ..., Makens inkomstklass 100000- (14)


 11. 11i8 -- Antal allmänt beskattade inkomsttagare, inkomster och skatter, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 291774 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Antal inkomsttagare, Skatteplikstiga inkomster i medeltal, euro, Skatteplikstiga inkomster, median, euro, Skatteplikstiga inkomster inkl. skattefria dividendinkomster i medeltal, euro, ..., Skattepliktiga inkomster minus skatter i medeltal, euro (11)


 12. 11bq -- Fysiska personers antal, inkomster, tillgångar, avdrag och skatter enligt inkomstklass och kommun, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2115827 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. År: 2017, (1)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: 01 Antal inkomsttagare, 02 Personer som haft förvärvsinkomster, 03 Personer som haft kapitalinkomster, 04 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt, 1000 euro, ..., 129 Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster minus skatter, 1000 euro (128)
  4. Inkomstklass: Sammanlagt, Inkomsklass < 5000, Inkomsklass 5000-10000, Inkomsklass 10000-15000, ..., Inkomsklass 100000- (14)