015 -- Gini koefficienter åren 1966 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inkomstbegrepp Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Information Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-03-01
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +35829 551 1000
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Skapad datum
2000-01-01
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjt_015_201700
Fotnoter

Fotnoter

Information bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
Uppgifterna i euro har angetts på 2017 års priser.Konsumtionsenhet : OECD modified ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1966-1981, 1987-1992 och 1993-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Inkomstbegrepp
Inkomstbegrepp
Information
Gini koefficient (%)
Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.
Relation inkomstdeciler, andel (S90/S10)
Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.
Relation inkomstkvintiler, andel (S80/S20)
Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.
Palma
Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.
MLD
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.
Theil index
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.
Absolut Gini, €
Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.
1. desil, €
Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)
Median, €
Ekvivalenttien vuositulojen mediaani (euroraja, joka jakaa perusjoukon henkilöt kahteen osaan)
9. desil, €
Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)