1. 001 -- Hushållens inkomst efter socioekonomisk ställning 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56344 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  3. Inkomstenhet: Inkomst per hushåll, Inkomst per konsumtionsenhet, (2)
  4. Information: Hushåll, Personer i medeltal, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst, median, ..., Disponibel inkomst, medeltal (7)


 2. 002 -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas 1989-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52535 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (18)
  3. Inkomstenhet: Inkomst per hushåll, Inkomst per konsumtionsenhet, (2)
  4. Information: Hushåll, Personer i medeltal, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst, median, ..., Disponibel inkomst, medeltal (7)


 3. 003 -- Hushållens inkomst efter referenspersonens ålder 1966-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32528 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  2. Referenspersonens ålder: Samtliga hushåll, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Inkomstenhet: Inkomst per hushåll, Inkomst per konsumtionsenhet, (2)
  4. Information: Hushåll, Personer i medeltal, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst, median, ..., Disponibel inkomst, medeltal (7)


 4. 004 -- Hushållens inkomst efter referenspersonens utbildningsnivå 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7891 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 2016, 2017, (2)
  2. Referenspersonens utbildningsnivå: Samtliga hushåll, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta utbildning på högre nivå, ..., Forskarutbildningsnivå (7)
  3. Inkomstenhet: Inkomst per hushåll, Inkomst per konsumtionsenhet, (2)
  4. Information: Hushåll, Personer i medeltal, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst, median, ..., Disponibel inkomst, medeltal (7)


 5. 005 -- Hushållens inkomst efter antalet vuxna och barn 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48095 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Antalet vuxna och barn: Samtliga hushåll, 1 vuxen, 1 vuxen, 1 barn, 1 vuxen, 2 barn, ..., Övriga (16)
  3. Inkomstenhet: Inkomst per hushåll, Inkomst per konsumtionsenhet, (2)
  4. Information: Hushåll, Personer i medeltal, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst, median, ..., Disponibel inkomst, medeltal (7)


 6. 007 -- Hushållens inkomststruktur i olika hushålltyper 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88660 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Information: Hushåll i intervjun, Hushåll i populationen, 1000, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, ..., Disponibel inkomst (33)
  3. Antalet vuxna och barn: Samtliga hushåll, 1 vuxen, icke yrkesverksam, 1 vuxen, yrkesverksamma, Ensamförsörjare, yrkesverksamma, 1 barn, ..., 3 vuxna, 3 yrkesverksamma (16)


 7. 008 -- Hushållens inkomststruktur i olika hushålltyper 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67875 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Information: Hushåll i intervjun, Hushåll i populationen, 1000, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, ..., Disponibel inkomst (33)
  3. Decilgrupp: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)


 8. 009 -- Hushållens inkomststruktur efter socioekonomisk ställning 1987-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102312 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Information: Hushåll i intervjun, Hushåll i populationen, 1000, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, ..., Disponibel inkomst (33)
  3. Socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)


 9. 010 -- Hushållens inkomststruktur efter hushållens livsfas 1989-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95939 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Information: Hushåll i intervjun, Hushåll i populationen, 1000, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, ..., Disponibel inkomst (33)
  3. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (18)


 10. 011 -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och socioekonomisk ställning 1987 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 136137 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Decilgrupp: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  4. Information: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av hushåll i decilgrupp, % av hushåll i socioekonomisk grupp, (4)


 11. 012 -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och livsfas 1989 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 129324 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Decilgrupp: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (18)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  4. Information: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av hushåll i decilgrupp, % av hushåll i livsfas, (4)


 12. 013 -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och referenspersonens ålder 1966 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76220 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Decilgrupp: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Refererenspersonens ålder: Samtliga hushåll, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  4. Information: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av hushåll i decilgrupp, % av hushåll i åldersgrupp, (4)


 13. 014 -- Decilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden åren 1966 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72051 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Decilgrupp: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst), (3)
  4. Information: Inkomstandel (%), Medeltalet, €, Median, €, Övre gräns, €, ..., Andel av betalda transfereringar (%) (11)


 14. 015 -- Gini koefficienter åren 1966 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35436 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst), Faktorinkomst, ..., Bruttoinkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst) (9)
  2. Information: Gini koefficient (%), Relation inkomstdeciler, andel (S90/S10), Relation inkomstkvintiler, andel (S80/S20), Palma, ..., 9. desil, € (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)


 15. 016 -- Låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön 1966 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 253861 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Information: Antalet låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas ekvivalenta medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)
  2. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst), (3)
  3. Låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  4. Ålder: Alla, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75+ (8)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)


 16. 017 -- Låginkomstindikatorer efter personens hushållens livsfas 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 116580 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Information: Antalet låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas ekvivalenta medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)
  2. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), (3)
  3. Låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  4. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 17. 018 -- Låginkomstindikatorer efter personens socioekonomisk ställning 1987 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 168579 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Information: Antalet låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas ekvivalenta medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)
  2. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), (3)
  3. Låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  4. Personens socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)


 18. 019 -- Hushållens subjektiv uppfattning om utkomst 2002 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31666 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Hushållet kan täcka sina vanliga utgifter: med stora svårigheter, med svårigheter, med smärre svårigheter, ganska enkelt, ..., Uppgiften saknas (7)
  2. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 2. Par utan barn, 3. Par med barn, ..., 6. Övriga hushåll (7)
  3. Enhet: Hushåll, Personer i hushåll, Barn i hushåll, (3)
  4. Information: Antalet, Andelen, (2)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 19. 020 -- Låginkomstindikatorer med fasta låginkomstgränser åren 2005 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5807 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Information: Antalet låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, (2)
  2. Låginkomstgränsen anknuten till år: 2012, 2013, 2014, 2016, (4)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 20. 021 -- Hushållens sparförmåga och möjlighet att klara av oväntade utgifter åren 2005 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8693 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Variabel: Skulle hushållet klara av oväntade utgifter, Kan hushållet spara pengar, (2)
  2. Grupp: Ja, Nej, Uppgiften saknas, (3)
  3. Information: Antalet, Andelen, (2)
  4. Låg inkomst status: Alla hushåll, Låginkomsttagare, Övriga, (3)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 21. 022 -- Hushållens uppskattning av förändringen av den egna ekonomiska situationen åren 1990 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51511 Ändrad senast: 2019-03-01

  1. Förändring av hushållets ekonomiska situation: Jämfört med föregående år, Under de följande 12 månaderna, (2)
  2. Uppskattning: Förändring i klart bättre riktning, Förändring i något bättre riktning, Oförändrad, Förändring i något sämre riktning, ..., Uppgiften saknas (6)
  3. Socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (12)
  4. Information: Antalet, Andelen, (2)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)