Ekvivalent disponibla penningikomst efter personens ålder 1995 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Information Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 82 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-18
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Enhet
Euro, %
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjkt_017_201700
Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.
Analysenhet: Individen. Konsumtionsenhet: modified OECD (1-0.5-0.3).
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Ålder
Äldersgrupp
Information
Antalet personer
Antalet personer
Ginikoefficient, ekvivalent disponibla penninginkomst
Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt.
Medelvärde, ekvivalent disponibel penninginkomst
Ekvivalent inkomst är ett inkomstbegrepp som används för att göra olika hushållstypers inkomster jämförbara genom att beakta samkonsumtionsfördelar.
Median, ekvivalent disponibel penninginkomst
Ekvivalent inkomst är ett inkomstbegrepp som används för att göra olika hushållstypers inkomster jämförbara genom att beakta samkonsumtionsfördelar.
Medelvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Medelvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer)
Individuell disponibel penninginkomst, där inkomster på hushållsnivå (allmänt bostadsbidrag,bostadsbidrag för pensionstagar,utkomststöd,barnbidrag) ingår i inkomsterna och den personens inkomst, som inkomsten betalats åt.
Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer)
Individuell disponibel penninginkomst, där inkomster på hushållsnivå (allmänt bostadsbidrag,bostadsbidrag för pensionstagar,utkomststöd,barnbidrag) ingår i inkomsterna och den personens inkomst, som inkomsten betalats åt.