Bostadshushåll med grundtrygghet och några andra erhållna transfereringar efter inkomstdecil 2010 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Inkomstdecil Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Information Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Vuosi Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Euro, %
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Senast uppdaterad
2018-12-18
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjkt_016_201700
Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.
Analysenhet: Individen. Inkomstbegrepp: ekvivalerade hushållens disponibla penningsinkomster. Konsumtionsenhet: modified OECD (1-0.5-0.3).
Inkomstgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Inkomstslag
Inkomstslag
Information
Antalet bostadshushåll med inkomstslag
Tulolajia saaneiden asuntokuntien lukumäärä vuoden lopun asuntoväestössä. Asuntoväestöön eivät kuulu laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.
Medelvärde av inkomsttyp per bostadshushåll för de med värde
Keskiarvo ehdolla, että on asuntokunta on saanut tulolajia vuoden aikana.
Bruttoinkomst, euro per bostadshushåll för de med värde
Bruttoinkomst, euro per bostadshushåll för de med värde
% av bruttoinkomst för de med inkomstslag
Tulolajin keskiarvo jaettuna bruttotulojen keskiarvolla, tulolajia saaneet asuntokunnat.
% av inkomstslags totalsumma
% av inkomstslags totalsumma