Bostadsbefolkningen efter inkomstdecil, bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla och personens ålder 2010 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Information Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Fraktil (inkomstdecil samt topp 1 % och topp 5 %) Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Inkomstkälla Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-18
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Enhet
Euro, %
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjkt_014_201700
Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års pengar.
Analysenhet: Individen. Inkomstbegrepp: ekvivalerade hushållens disponibla penningsinkomster. Konsumtionsenhet: modified OECD (1-0.5-0.3).
Inkomstgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Fraktil (inkomstdecil samt topp 1 % och topp 5 %)
Inkomstdecil, med topp 5 % or topp 1 %
Inkomstkälla
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan. Kotoutumistuki on osa työmarkkinatukea vuodesta 2015 alkaen. Kotoutumistuki on liitetty osaksi työmarkkinatukea myös vuosille 2009-2014.
Ålder
Äldersgrupp
Information
Antalet personer
Antalet personer
Medelvärde, disponibel penninginkomst per konsumtionsenheet
Medelvärde, disponibel penningsinkomst per konsumtionsenhet
Median, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet
Median