Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden 1995 - 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Information Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Fraktil (inkomstdecil/percentil p1-100) Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-18
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Enhet
Euro, %
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjkt_013_201700
Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2017 inte helt jämförbara sinsemellan.
Inkomstgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
Uppgifterna i euro har angetts i 2017 års priser.På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
Analysenhet: Individen. Inkomstbegrepp: ekvivalerade hushållens disponibla penningsinkomster. Konsumtionsenhet: modified OECD (1-0.5-0.3).
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Fraktil (inkomstdecil/percentil p1-100)
Inkomstdecil (med topp 5 % och topp 1 %) och percentil.
Information
Antalet personer
Antalet personer
Inkomstandel (%), disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet
Inkomstandel, % av hela befolkningens inkomster
Medelvärde, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet
Medelvärde, disponibel penningsinkomst
Median, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet
Median
Över gräns, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet
Maximum
Faktorinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde
Faktorinkomst per konsumtionsenhet, medelvärde
Bruttoinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde
Bruttoinkomst per konsumtionsenhet, medelvärde
Löneinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde
Löneinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde per person
Företagsinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde
Företagsinkomst per konsumtionsenhet, medelvärde per person
Kapitalinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde
Kapitalinkomster per konsumtionsenhet, medelvärde per person
Erhållna transfereringar per konsumtionsenhet, medelvärde
Erhållna transfereringar per konsumtionsenhet, medelvärde per person
Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medelvärde
Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medelvärde per person