Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster enligt referenspersons ålder 1995–2016
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Ålder

Totalt 15 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Information Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Euro, antal
Kontakt
Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
E-post: income@stat.fi
Ingångssida
Senast uppdaterad
2017-12-20
Skapad datum
2017-12-04
Källa
Statistikcentralen
Matris
tjkt_006_201600
Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010-2016 inte helt jämförbara sinsemellan.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Uppgifterna i euro har angetts i 2016 års pengar.