1. 006 -- Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster enligt referenspersons ålder 1995–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63175 Ändrad senast: 2019-05-27

  1. Ålder: Ådersklasserna sammanlagt, -24, 25-29, 30-34, ..., 85- (15)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., 8. DISPONIBEL PENNINGINKOMST (32)


 2. Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster efter kommun 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 354462 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Kommun: SSS, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet, median, € (8)


 3. Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster efter ekonomisk region 1995–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90522 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Ekonomisk region: Hela landet, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Ålands skärgård (71)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet, median, € (8)


 4. Bostadsbefolkning och antalet bostadshushåll samt inkomster efter landskap 1995–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31475 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Landskap: Hela landet, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet, median, € (8)


 5. Bostadshushållens genomsnittliga inkomster efter inkomstslag och kommun 1995–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1181661 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Kommun: Hela landet, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., 8. DISPONIBEL PENNINGINKOMST (34)


 6. Bostadshushållens genomsnittliga inkomster efter inkomstslag och decil 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50865 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., 8. DISPONIBEL PENNINGINKOMST (34)


 7. Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader efter ekonomisk region 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72923 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Ekonomisk region: Hela landet, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Ålands skärgård (71)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Information: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 8. Bostadsbefolkning efter inkomstdecil och kommun 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 868072 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Kommun: Hela landet, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  4. Information: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 9. Bostadshusbefolkning efter inkomstdecil och ekonomisk region 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 219020 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Ekonomisk region: Hela landet, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Ålands skärgård (71)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  4. Information: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 10. Bostadsbefolkning efter inkomstdecil och härkomst 1995 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33817 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Härkomst: Befolkning, totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, ...Finländsk bakgrund, inrikes född, ...Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., ...Utländsk bakgrund, utrikes född (7)
  3. Information: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, % av befolkning i decilgrupp, Andel befolkning i decilen, %, (3)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 11. Ekonomisk utsatthet efter kön och ålder 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12539 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Ålderklasser totalt, -3, 4-7, 8-11, ..., 88- (24)
  4. Information: Bostadsbefolkning, Antalet ekonomiskt utsatta bostadshushållsbefolkningen, Risken för ekonomisk utsatthet i bostadsbefolkningen, %, (3)


 12. Ekonomisk utsatthet efter kommun 1998-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126418 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Kommun: Hela landet, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  3. Information: Bostadsbefolkning, Antalet ekonomiskt utsatta bostadshushållsbefolkningen, Risken för ekonomisk utsatthet i bostadsbefolkningen, %, (3)


 13. Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden 1995 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45725 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Information: Antalet personer, Inkomstandel (%), disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, Medelvärde, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, Median, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, ..., Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medelvärde (13)
  2. Fraktil (inkomstdecil/percentil p1-100): Totalt, I inkomstdecil (10 % med de lägsta inkomsterna), II inkomstdecil, III inkomstdecil, ..., Percentiler 91-99 (17)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 14. Bostadsbefolkningen efter inkomstdecil, bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla och personens ålder 2010 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114893 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Information: Antalet personer, Medelvärde, disponibel penninginkomst per konsumtionsenheet, Median, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, (3)
  2. Fraktil (inkomstdecil samt topp 1 % och topp 5 %): Totalt, I inkomstdecil (10 % med de lägsta inkomsterna), II inkomstdecil, III inkomstdecil, ..., X inkomstdecil (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Inkomstkälla: Bostadsbefolkningen total, Faktorinkomster, Erhållna transfereningar total, Löneinkomster, ..., Övriga transfereringar (8)
  4. Ålder: Alla, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75+ (8)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 15. Bostadsbefolkningen efter beroende av grundtrygghet, ålder, kön och bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla 2005 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164997 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 55-64 (7)
  3. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Ålderspensioner (folkpensioner), ..., Övriga transfereringar (8)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet personer, Medelvärde, disponibel penninginkomst per konsumtionsenheet, Median, disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, (3)
  6. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 16. Bostadshushåll med grundtrygghet och några andra erhållna transfereringar efter inkomstdecil 2010 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114511 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Inkomstslag: FPA:s ålderspensioner, FPA:s sjukpensioner, FPA:s arbetslöshetspensioner, FPA:s familjepensioner, ..., Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst) (21)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Information: Antalet bostadshushåll med inkomstslag, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, % av alla bostadshushåll med inkomstslag, % av bostadshushåll i decilgrupp, ..., Disponibel penninginkomst per bostadshushåll med inkomster (10)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 17. Ekvivalent disponibla penningikomst efter personens ålder 1995 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104526 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Information: Antalet personer, Ginikoefficient, ekvivalent disponibla penninginkomst, Medelvärde, ekvivalent disponibel penninginkomst, Median, ekvivalent disponibel penninginkomst, ..., Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer) (8)
  2. Ålder: Alla, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 91- (82)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)