001 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter hushållstyp 1985-2016
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Konsumtionsutgifter

Totalt 1 002 Valda

Sök

Pris Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Hushållstyp

Totalt 7 Valda

Sök

Konsumtionsenhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-04-19
Kontakt
Statistikcentralen
E-post: kulutus.tilastokeskus@stat.fi Statistikens hemsida
Enhet
€/enhet/år
Skapad datum
2000-01-01
Källa
Statistikcentralen
Matris
ktutk_001_201600
Fotnoter

Fotnoter

Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar
*)båda under 65 år
**)barn under 25 år att försörja
***)alla medlemmar har fyllt 65 år
.. = mindre än 5 observationer i cellen
. = uppgift inte tillgänglig
V = varaktiga varor
DV = halvvaraktiga varor
IV = icke-varaktiga varor
T = tjänster
Löpande priser uttrycker beloppen i euro vid undersökningstillfället. 2016 års priser har
beräknats på de grupper av konsumtionsutgifter för vilka omräkningsfaktorer producerats
i samband med nationalräkenskaperna.
Enskilda ändringar som gäller år 2016: I datainsamlingarna för konsumtionsundersökningen görs en del ändringar bl.a. på initiativ av Eurostat eller för att underlätta intervjuerna eller rätta till bristfälligheter i dem. Följande ändringar inverkar på materialet för år 2016:
1. Boendeutgifter (grupp A04) innehåller inte fastighets-/brandförsäkring för småhus eller fritidshus, utan de ingår i hemförsäkring (grupp A12).
2. Uppgifter om bankserviceavgifter (A1251101) ingår nu för första gången i intervjun och medeltalet som erhållits är betydligt större och mer tillförlitligt än den uppgift som tidigare erhölls med hjälp av konsumtionsundersökningens dagbok.
3. Medeltalet för inrikes dagsresor till teater och evenemang (A0961102) har ökat betydligt från år 2012. Utöver den egentliga ökningen kan också det faktum att frågan formulerats på ett lite annat sätt än år 2012 ha inverkat på resultatet. Frågan ställdes också utan ett filter, som minskade svarspopulationen år 2012.
4. I utgifterna för kultur och fritid (A09) ingår inte längre tv-licensavgiften som slopades år 2013. Avgiften ersattes av Yle-skatten som inte räknas till konsumtion, vilket inte heller andra skatter gör. De inverkar på de disponibla inkomsterna.
5. Frågan som gäller brännved som köpts till fritidsbostaden är ny för år 2016 (inverkar på gruppen A0454103).
Konsumtionsutgifter
Intervjufrågan om klientavgifter för offentliga hälsovårdstjänster har ändrats (påverkar grupperna A0621102, A06311S1 och A06311S2). Uppgifterna är jämförbara med tidigare år när ovan nämnda grupper summeras.