11cc -- Konsumenternas förtroende: Tidsserierna för nettotal och svarsfördelningar, 1995M10-2020M11
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 132 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 302 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-11-27
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4:
-
B1 Egen ekonomi nu (nettotal):
-
B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%):
%
B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%):
%
B13 Egen ekonomi nu (nettotal): Likadan (%):
%
B14 Egen ekonomi nu (nettotal): Något sämre (%):
%
B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket sämre (%):
%
B16 Egen ekonomi nu (nettotal): Kan inte säga (%):
%
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal):
-
B21 Egen ekonomi om 12 månader: Mycket bättre (%):
%
B22 Egen ekonomi om 12 månader: Något bättre (%):
%
B23 Egen ekonomi om 12 månader: Likadan (%):
%
B24 Egen ekonomi om 12 månader: Något sämre (%):
%
B25 Egen ekonomi om 12 månader: Mycket sämre (%):
%
B26 Egen ekonomi om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal):
-
B31 Finlands ekonomi nu: Mycket bättre (%):
%
B32 Finlands ekonomi nu: Något bättre (%):
%
B33 Finlands ekonomi nu: Likadan (%):
%
B34 Finlands ekonomi nu: Något sämre (%):
%
B35 Finlands ekonomi nu: Mycket sämre (%):
%
B36 Finlands ekonomi nu: Kan inte säga (%):
%
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal):
-
B41 Finlands ekonomi om 12 månader: Mycket bättre (%):
%
B42 Finlands ekonomi om 12 månader: Något bättre (%):
%
B43 Finlands ekonomi om 12 månader: Likadan (%):
%
B44 Finlands ekonomi om 12 månader: Något sämre (%):
%
B45 Finlands ekonomi om 12 månader: Mycket sämre (%):
%
B46 Finlands ekonomi om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B5 Konsumentpriserna nu (Inflations-%):
%
B51 Konsumentpriserna nu: Mycket högre (%):
%
B52 Konsumentpriserna nu: Ganska mycket högre (%):
%
B53 Konsumentpriserna nu: Något högre (%):
%
B54 Konsumentpriserna nu: På samma nivå (%):
%
B55 Konsumentpriserna nu: Lägre (%):
%
B56 Konsumentpriserna nu: Kan inte säga (%):
%
B6 Konsumentpriserna om 12 månader (Inflations-%):
%
B61 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger snabbare än för närvarande (%):
%
B62 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger långsammare än för närvarande (%):
%
B63 Konsumentpriserna om 12 månader: Stiger i samma takt som för närvarande (%):
%
B64 Konsumentpriserna om 12 månader: Hålls på nuvarande nivå (%):
%
B65 Konsumentpriserna om 12 månader: Sjunker från den nuvarande nivån (%):
%
B66 Konsumentpriserna om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal):
-
B71 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Mycket mera (%):
%
B72 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Något mera (%):
%
B73 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Lika mycket (%):
%
B74 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Något mindre (%):
%
B75 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Mycket mindre (%):
%
B76 Arbetslösheten i Finland om 12 månader: Kan inte säga (%):
%
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal):
-
B81 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ökat mycket (%):
%
B82 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ökat något (%):
%
B83 Egen arbetslöshetsrisk nu: Förblivit oförändrad (%):
%
B84 Egen arbetslöshetsrisk nu: Minskat något (%):
%
B85 Egen arbetslöshetsrisk nu: Minskat mycket (%):
%
B86 Egen arbetslöshetsrisk nu: Ingen risk (%):
%
B87 Egen arbetslöshetsrisk nu: Kan inte säga (%):
%
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal):
-
C11 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Fördelaktig tidpunkt (%):
%
C12 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Ingendera (%):
%
C13 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Ofördelaktig tidpunkt (%):
%
C14 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror: Kan inte säga (%):
%
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal):
-
C21 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Mycket bra tid (%):
%
C22 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Ganska bra tid (%):
%
C23 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Ganska dålig tid (%):
%
C24 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Mycket dålig tid (%):
%
C25 Tidpunktens fördelaktighet för att spara: Kan inte säga (%):
%
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal):
-
C31 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Mycket bra tid (%):
%
C32 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Ganska bra tid (%):
%
C33 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Ganska dålig tid (%):
%
C34 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Mycket dålig tid (%):
%
C35 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån: Kan inte säga (%):
%
D1 Penningsituation nu (nettotal):
-
D11 Penningsituation nu: Kan spara mycket (%):
%
D12 Penningsituation nu: Kan spara något (%):
%
D13 Penningsituation nu: Pengarna räcker nätt och jämt (%):
%
D14 Penningsituation nu: Tvunget att använda besparingar (%):
%
D15 Penningsituation nu: Skuldsätter sig (%):
%
D16 Penningsituation nu: Kan inte säga (%):
%
D2 Möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal):
-
D21 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Mycket sannolikt kan spara (%):
%
D22 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Ganska sannolikt kan spara (%):
%
D23 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Ganska sannolikt kan inte spara (%):
%
D24 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Mycket sannolikt kan inte spara (%):
%
D25 Möjligheter att spara 12 månader framåt: Kan inte säga (%):
%
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
D51 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Ja, säkert (%):
%
D52 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Eventuellt (%):
%
D53 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Troligtvis inte (%):
%
D54 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Nej (%):
%
D55 Avsikter att ta lån inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal):
-
E11 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Mycket mera (%):
%
E12 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Något mera (%):
%
E13 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Lika mycket (%):
%
E14 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Något mindre (%):
%
E15 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Mycket mindre (%):
%
E16 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt: Kan inte säga (%):
%
E2 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E21 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Mycket sannolikt ja (%):
%
E22 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%):
%
E23 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Ganska sannolikt nej (%):
%
E24 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Mycket sannolikt nej (%):
%
E25 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E3 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E31 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Ny bil säkert (%):
%
E32 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Ny bil eventuellt (%):
%
E33 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Begagnad bil säkert (%):
%
E34 Ny eller begagnad bil, inom 12 månader: Begagnad bil eventuellt (%):
%
E4 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E41 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Ja, säkert (%):
%
E42 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Eventuellt (%):
%
E43 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Troligtvis inte (%):
%
E44 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Nej (%):
%
E45 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E51 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Mycket sannolikt ja (%):
%
E52 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%):
%
E53 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt nej (%):
%
E54 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Mycket sannolikt nej (%):
%
E55 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Kan inte säga (%):
%
E62 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Heminredning (% av konsumenterna):
%
E63 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsbostad (% av konsumenterna):
%
E64 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hemelektronik (% av konsumenterna):
%
E65 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hushållsmaskiner (% av konsumenterna):
%
E66 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hobby- eller sportredskap (% av konsumenterna):
%
E67 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Andra fortskaffningsmedel än bil (% av konsumenterna):
%
E68 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor i Finland (% av konsumenterna):
%
E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna):
%
Kommande uppdatering
2020-12-28
Skapad datum
2019-05-27
Källa
Konsumenternas förtroende, Statistikcentralen
Matris
001_11cc_2020m11
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras - enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.