1. 11cc -- Konsumenternas förtroende: nettotal och svarsfördelningar, 2018M01-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 219487 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Månad: 2018M01, 2018M02, 2018M03, 2018M04, ..., 2019M11 (23)
  2. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%), B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (%) (132)


 2. 11vp -- Konsumenternas förtroende efter personens kön, 2019M05-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33942 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2019M11 (7)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 3. 11vq -- Konsumenternas förtroende efter personens ålder, 2019M05-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35211 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Ålder: Totalt, 18 - 29, 30 - 49, 50 - 64, 65 - 74 (5)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2019M11 (7)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 4. 11vr -- Konsumenternas förtroende efter personens utbildningsnivå, 2019M05-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35335 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Utbildningsnivå: Totalt, 0-2 Grundnivå, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, (4)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2019M11 (7)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 5. 11vs -- Konsumenternas förtroende efter område, 2019M05-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37364 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Område: HELA LANDET, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, SA3, SA5, MK16 Västra Finland inkl. Åland, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2019M11 (7)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 6. 129h -- Konsumenternas fötroende efter personens socioekonomisk ställning, 2019M05-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39266 Ändrad senast: 2019-11-27

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Övriga (8)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2019M11 (7)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)