1. 11cc -- Konsumenternas förtroende, 2018M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 214787 Ändrad senast: 2019-06-27

  1. Månad: 2018M01, 2018M02, 2018M03, 2018M04, ..., 2019M06 (18)
  2. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%), B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (%) (132)


 2. 11vp -- Konsumenternas förtroende, 2019M05-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31556 Ändrad senast: 2019-06-27

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 3. 11vq -- Konsumenternas förtroende efter ålder, 2019M05-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32003 Ändrad senast: 2019-06-27

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, (2)
  2. Ålder: Totalt, 18 - 29, 30 - 49, 50 - 64, 65 - 74 (5)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 4. 11vr -- Konsumenternas förtroende efter utbildningsnivå, 2019M05-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32318 Ändrad senast: 2019-06-27

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, (2)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 0-2 Grundnivå, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, (4)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 5. 11vs -- Konsumenternas förtroende efter område, 2019M05-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31409 Ändrad senast: 2019-06-27

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, (2)
  2. Område: HELA LANDET, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, SA3, SA5, MK16 Västra Finland inkl. Åland, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)


 6. 001 -- Konsumentbarometerns tidsserier 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 244276 Ändrad senast: 2019-04-29

  1. Indikator: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4, A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5, A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3, A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2, ..., E69 Fritidsresor utomlands (%) (161)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)