1. Konsumentbarometerns tidsserier

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 226018 Ändrad senast: 2017-03-27

  1. Indikator: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4, A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5, A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3, A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2, ..., E69 Fritidsresor utomlands (%) (161)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)


 2. Förekomsten av apparater och anslutningar i hushållen, % av hushållen

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 54504 Ändrad senast: 2017-03-27

  1. Åldersgrupp: 15-74, 15-84, (2)
  2. Apparat eller anslutning: MP3-spelare (till 11/2004 också CD- och MiniDisc-spelare), Television, - text-tv, - tavel-tv (till 11/2009 också bredbilds-tv), ..., Antal hushåll i Finland (52)
  3. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  4. Månad: Februari, Maj, Augusti, November, (4)


 3. Konsumentbarometerns tidsserier kvartalsvis efter landskap

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 170419 Ändrad senast: 2014-12-29

  1. Landskap: HELA LANDET (INKL. ÅLAND), NYLAND, ÖSTRA NYLAND, EGENTLIGA FINLAND, ..., LAPPLAND (20)
  2. Indikator: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4, A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5, A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3, A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2, ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av hushållen) (22)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2014 (20)
  4. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)


 4. Konsumentbarometerns tidsserier efter storområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 67025 Ändrad senast: 2017-03-27

  1. Storområde: HELA FINLAND, HUVUDSTADSREGIONEN, SÖDRA FINLAND (utan huvudstadsregionen), VÄSTRA FINLAND (inkl. Åland), ..., NORRA FINLAND (6)
  2. Indikator: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4, A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5, A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3, A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2, ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av hushållen) (22)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  4. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)