1. 11qr -- Fördelning av företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ efter anställdas storleksklass, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8252 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, (1)


 2. 11sq -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning näringsgrensvis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42439 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (7)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, totalt, FoU-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 3. 11sj -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift näringsgrensvis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26491 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, totalt, FoU-årsverken, FoU-personal, kvinnor, (3)


 4. 11sa -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla näringsgrensvis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36397 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (19)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 5. 11r2 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag näringsgrensvis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17601 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 6. 11sh -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla enligt anställdas storleksklass, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26339 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (20)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, (1)


 7. 11qz -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter typ av FoU näringsgrensvis, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13822 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 8. 11sn -- Företagens FoU-anställda och antal arbetsår inom forskning efter uppgift enligt anställdas storleksklass, 2004-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15476 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Uppgifter: FoU-anställda, totalt, Forskningsårsverken, FoU-anställda, kvinnor, (3)


 9. 11sp -- Företagens FoU-anställda och antal arbetsår inom forskning efter utbildning enligt anställdas storleksklass, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36534 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (11)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. Uppgifter: FoU-anställda, totalt, FoU-anställda, kvinnor, Forskningsårsverken, (3)


 10. 11qt -- Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet efter anställdas storleksklass näringsgrensvis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16499 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. Uppgifter: Antal företag, (1)


 11. 11ss -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter produktgrupp, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19697 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Produktgrupp: Produktgrupp, totalt, A Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, 10-11 Livsmedel, drycker, ..., 951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (77)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, (1)


 12. 11y3 -- FoU-personal av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7175 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 13. 11r5 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag enligt anställdas storleksklass, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12672 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgift (5)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro., (1)


 14. 11wi -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7683 Ändrad senast: 2020-03-04

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 15. 11xz -- FoU-personal inom forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt storleksklass av personal, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7501 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 16. 11y1 -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt storleksklass av personal, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7623 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, (1)