1. 11r4 -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och finansieringskälla, 1971-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55813 Ändrad senast: 2019-11-26

  1. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. Utförande sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (13)
  3. Finansieringskälla: Totalt, Inhemska företag sektors finansiering, Offentliga sektorns finansiering (inkl. budgetfinansiering och offentliga sektorns enheternas egna fonder), Statliga förvaltningsområdes finansiering, totalt, ..., EU-finansiering (13)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, (1)


 2. 11st -- FoU-anställda och antal arbetsår inom forskning efter utbildning sektorvis, 1971-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86310 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  2. Utbildning: Totalt, FORSKARUTBILDADE TOTALT, Doktor, Licentiater, ..., Övrig utbildning (7)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  4. Uppgifter: FoU-anställda, totalt, FoU-anställda, kvinnor, FoU-anställda, män, Forskningsårsverken, (4)


 3. 11sv -- FoU-anställda och antal arbetsår inom forskning efter uppgift sektorvis, 2004-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23256 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Uppgifter: FoU-anställda, totalt, FoU-anställda, kvinnor, FoU-anställda, män, Forskningsårsverken, (4)


 4. 122c -- FoU-personal och forskare inom vetenskapsområdet och genom att utföra sektorn, 2012-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15297 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Sektor: Offentlig sektor, Universitetscentralsjukhus, Yrkeshögskolor, (3)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, Teknik, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, ..., Humanistiska vetenskaper (7)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  4. Uppgifter: FoU-anställda totalt, FoU-anställda, kvinnor, FoU-anställda, män, Forskare, totalt, ..., Forskare, män (6)


 5. 125t -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, Fou-personal och forskningsårsverken efter region, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 209179 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Region: FINLAND TOTALT, FASTA FINLAND TOTALT, LANDSKAPET NYLAND, Helsingfors, ..., Ålands skärgård (120)
  3. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SECTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, miljoner euro, FoU-anställda, totalt, Forskningsårsverken, (3)