1. 129j -- Forskningspersonal i högskolesektorn efter utbildning högskolevis, 2004-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92820 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Åbo universitet, ..., XAMK (57)
  3. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Utbildningsdata saknas (8)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal totalt, (1)


 2. 129u -- Forskningspersonal i högskolesektorn efter uppgift högskolevis, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37345 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Åbo universitet, ..., XAMK (57)
  3. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal totalt, (1)


 3. 129v -- Antal arbetsår inom forskning i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74934 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  2. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, Forskningsårsverken, budgetfinansiering, Forskningsårsverken, budgetbidrag, ..., Forskningsårsverken extern finansiering (6)
  3. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Åbo universitet, ..., XAMK (58)
  4. Uppgifter: Forskningsårsverken, (1)


 4. 129w -- Antal arbetsår inom forskning i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42198 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, Forskningsårsverken, budgetfinansiering, Forskningsårsverken, budgetbidrag, ..., Forskningsårsverken extern finansiering (6)
  4. Uppgifter: Forskningsårsverken, (1)


 5. 129x -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 357423 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Åbo universitet, ..., XAMK (58)
  3. Finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, 1000 euro, (1)


 6. 129y -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 188510 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, 1000 euro, (1)


 7. 129z -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter typ av forskning, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7799 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Institutionen för högre utbildning: Universitetssjukhusen, Yrkeshögskolorna totalt, (2)
  3. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter, 1000 euro, (1)


 8. 12a1 -- Forskningspersonal vid universiteten efter kön och åldersgrupp fördelat på vetenskapsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25730 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Åldersklassificering: Totalt, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, Teknik, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, ..., Humanistiska vetenskaper (7)
  5. Uppgifter: FoU-anställda, totalt, (1)