1. 11av -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter utgiftsslag sektorvis, 1989-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22739 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat sektor (19)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgift (5)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 2. 11aw -- FoU-anställda inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom forskning efter utbildning sektorvis, 1989-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83920 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat sektor (19)
  2. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  4. Uppgifter: FoU-anställda totalt, Forskningsårsverken, FoU-anställda, kvinnor, (3)


 3. 11ax -- FoU-anställda inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom forskning efter uppgift sektorvis, 2004-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21448 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat sektor (19)
  2. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Uppgifter: FoU-anställda totalt, Forskningsårsverken, FoU-anställda, kvinnor, (3)


 4. 118s -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom forskning efter huvudsakligt vetenskapsområde och vetenskapsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20020 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  2. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), Forskningsårsverken, (2)


 5. 11at -- Fördelningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter forskningstyp förvaltningsområdesvis, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11392 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat sektor (17)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 6. 11au -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla sektorvis, 1989-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 94675 Ändrad senast: 2019-10-24

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat sektor (19)
  2. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering och basfinansiering, Egen finansiering, Basfinansiering, ..., Övriga utländska medel (34)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)