1. 11br -- Döda/åldersstandardiserad dödlighet, 1971-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 190105 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2017 (47)
  4. Uppgifter: Döda, hela befolkningen, Åldersstandardiserad dödlighet, hela befolkningen (1/100 000), Döda, 15-64 år, Åldersstandardiserad dödlighet, 15-64 år (1/100 000), (4)


 2. 11bs -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper), ålder och kön, 1969-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 559001 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2017 (49)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 11bt -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och landskap, 1969-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 230271 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTlLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2017 (49)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 4. 11bu -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön, 2014-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84543 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper): Totalt, 01 Infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99), 02 Tuberkulos (A15-A19,B90), 03 AIDS (HIV) (B20-B24), ..., 86 Andra yttre orsaker till sjukdom och död (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 5. 11bv -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5419828 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A00 Kolera, ..., Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker (1725)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 6. 11bw -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering med 122 grupper), ålder och kön, berusade separat, 1998-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1239073 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Olyckor och våld (klassificering med 122 grupper): 001-122 Totalt, 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99), 001 Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09), ..., 122 Sena effekter av andra yttre orsaker (Y86, Y899) (141)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Alla döda genom olycksfall och våld, Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar), (2)


 7. 11bx -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33390 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Alkoholrelaterade orsaker: Totalt, Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312), Epilepsi orsakad av alkohol (G4051), ..., Förgiftningsolycka för alkohol (X45) (14)
  2. Ålder: Totalt, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av alkoholrelaterade orsaker, (1)


 8. 11by -- Självmord efter ålder och kön, 1921-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26263 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Ålder: Totalt, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. År: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2017 (97)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Självmord, (1)


 9. 11bz -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 124619 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A04 Andra bakteriella tarminfektioner, ..., Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet (283)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  3. Uppgifter: Dödfödda, Döda under första levnadsåret, Döda under 0 - 6 dygn, Döda under 7 - 27 dygn, Döda under 28 dygn - 11 månader (5)


 10. 11c1 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder, 1975-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13940 Ändrad senast: 2018-12-17

  1. Grunden för utredning av dödsorsak: Totalt, Rättsmedicinsk obduktion, Medicinsk obduktion, Annan undersökning, ..., Ej dödsattest (7)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)
  3. Ålder: Totalt, - 64, 65 - 74, 75 -, (4)
  4. Uppgifter: Döda, (1)