1. 001 -- Döda/åldersstandardiserad dödlighet efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, hela befolkningen och 15-64-åringar 1971-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 184184 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 DÖDA TOTALT (A00-Y89), 01-41 SJUKDOMAR OCH ALKOHOLFÖRGIFTNINGSOLYCKA (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EJ DÖDSATTEST (64)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2016 (46)
  4. Uppgifter: Döda, hela befolkningen, Åldersstandardiserad dödlighet, hela befolkningen, Döda, 15-64 år, Åldersstandardiserad dödlighet, 15-64 år, (4)


 2. 002 -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper), ålder och kön 1969-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 547474 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 DÖDA TOTALT (A00-Y89), 01-41 SJUKDOMAR OCH ALKOHOLFÖRGIFTNINGSOLYCKA (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EJ DÖDSATTEST (64)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2016 (48)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 3. 003 -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och landskap 1969-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 225166 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTA FINLAND, Nylands landskap, Egentliga Finlands landskap, ..., Åland (22)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 DÖDA TOTALT (A00-Y89), 01-41 SJUKDOMAR OCH ALKOHOLFÖRGIFTNINGSOLYCKA (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EJ DÖDSATTEST (64)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2016 (48)


 4. 004 -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön 2014-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68328 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper): 00 DÖDA TOTALT (A00-Y89), 01 I INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99), 02 Tuberkulos (A15-A19,B90), 03 AIDS (HIV) (B20-B24), ..., 86 Andra yttre orsaker till sjukdom och död (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 2014, 2015, 2016, (3)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 5. 005 -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön 1998-2016

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5075338 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): DÖDA TOTALT (A00-Y89), SJUKDOMAR TOTALT (A00-R99 exkl. R999), I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99), A00 Kolera, ..., Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker (1725)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 6. 006 -- Döda genom olycksfall eller våld efter underliggande dödsorsak (klassificering med 122 grupper), ålder och kön, berusade separat 1998-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1087885 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Olyckor och våld (klassificering med 122 grupper): 001-122 DÖDA TOTALT (V01-Y89), 001-072, 121-122 OLYCKOR TOTALT (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99), 001 Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09), ..., 122 Sena effekter av andra yttre orsaker (Y86, Y899) (141)
  2. Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Berusning: Alla döda genom olycksfall eller våld, Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar), (2)


 7. 007 -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön 2005-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29848 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Alkoholrelaterade orsaker: Alkoholrelaterade orsaker totalt, Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312), Epilepsi orsakad av alkohol (G4051), ..., Förgiftningsolycka för alkohol (X45) (14)
  2. Ålder: Åldersklasserna totalt, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 8. 008 -- Självmord efter ålder och kön 1921-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24771 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Ålder: Åldersklasserna totalt, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. År: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2016 (96)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 9. 009 -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå) 1998-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114476 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): DÖDA TOTALT (A00-Y89), SJUKDOMAR TOTALT (A00-R99 exkl. R999), I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99), A04 Andra bakteriella tarminfektioner, ..., Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet (282)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  3. Barnets ålder: Dödfödda, Döda under första levnadsåret, 0 - 6 dygn, 7 - 27 dygn, 28 dygn - 11 månader (5)


 10. 010 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder 1975-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11905 Ändrad senast: 2017-12-29

  1. Grunden för utredning av dödsorsak: Totalt, Rättsmedicinsk obduktion, Medicinsk obduktion, Annan undersökning, ..., Ej dödsattest (7)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)
  3. Ålder: Åldersklasserna totalt, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)