111i -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2019M09
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 297 Valda

Sök

Näringsgren (TOL 2008) Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-08
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Ursprungligt index:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Säsongrensad indexserie:
indextal
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
Trendserie:
indextal
Trendförändring från föregående månad %:
%
Kommande uppdatering
2019-12-10
Skapad datum
2019-11-08
Källa
Volymindex för industriproduktionen, Statistikcentralen
Matris
002_111i_2019m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.
Månad
Tilastointiajankohta
Näringsgren (TOL 2008)
Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina
Trendserie
Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.
1. En trendcykel (kortare trend) beskriver tidsseriens utveckling under en längre period och förändringar på grund av konjunkturen.
2. Med säsongvariation avses den nästan regelbundna variation som återkommer årligen och som beror på t.ex. årstidsväxlingar.
3. Oregelbunden slumpvariation är som namnet anger helt slumpmässig. Den kan inte placeras i de föregående komponenterna.
Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och avlägsning av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Om man avlägsnar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend.
Av den säsongrensade serien och tidsseriens trend är det lättare att se fenomen som har med långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar att göra. Det är då lättare att se t.ex. vändpunkter i konjunkturen. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara. Det gör det meningsfullt att jämföra två successiva observationer. Samma gäller också värdena i tidsseriens trend.
Ibland inverkar antalet arbetsdagar under observationsperioden på värdet som tidsserien får. Med Tramo/Seats-metoden är det möjligt att räkna en arbetsdagskorrigerad tidsserie, där observationerna till sin veckodagsstruktur är jämförbara. Detta betyder att man beaktar veckoslutens, högtidernas (t.ex. självständighetsdagen, trettondagen, första maj, påsken) och skottdagens inverkan.