1. 001 -- Volymidex för industriproduktionen 2010=100 (TOL 2008)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 525194 Ändrad senast: 2017-11-10

  1. Näringsgren (TOL 2008): BCDE Hela industrin, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, 10 Livsmedelsframställning, ..., 28_33 Maskinindustri (37)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  4. Uppgifter: Ursprungligt index, Årsförändring av ursprungligt index %, Glidande årsförändring av ursprungligt index %, Arbetsdagskorrigerade index, ..., Kapacitetsutnyttjandegrad (10)


 2. 001 -- Volymidex för industriproduktionen 2010=100 (TOL 2008)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 525194 Ändrad senast: 2017-11-10

  1. Näringsgren (TOL 2008): BCDE Hela industrin, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, 10 Livsmedelsframställning, ..., 28_33 Maskinindustri (37)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  4. Uppgifter: Ursprungligt index, Årsförändring av ursprungligt index %, Glidande årsförändring av ursprungligt index %, Arbetsdagskorrigerade index, ..., Kapacitetsutnyttjandegrad (10)